Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Duurzame productie chemicaliën door chemisch katalytische conversie gemengde kunststofafvalstromen

Looptijd: van 1 maart 2020 tot 30 juni 2023
Plattegrond van de locatie van het project

Het doel van BioBTX, begeleid door subsidieadviesbureau ASQA Subsidies, is commercialisatie van technologie waarmee duurzame platformchemicaliën kosteneffectief geproduceerd kunnen worden uit kunststof of biomassa afvalstromen. Daarbij ligt de focus op de platformchemicaliën benzeen, tolueen en xylenen (BTX), door de chemisch katalytische conversie van gemengde kunststofafvalstromen. Door productie van deze platformchemicaliën uit duurzame grondstoffen en levering aan de chemische industrie wordt bijgedragen aan de nationale en internationale klimaatdoelstellingen aangaande CO2-reductie, vermindering van kunststofafval en circulariteit (sluiten van kringlopen).

Kunststoffen zijn een essentieel onderdeel van onze maatschappij door zijn unieke eigenschappen zoals sterkte, gewicht, geleidbaarheid en flexibiliteit. Kunststoffen worden toegepast in vele applicaties en hebben hun waarde bewezen. Belangrijk nadeel van kunststoffen is de manier waarop op dit moment deze aan het eind ven hun gebruik worden verwerkt in onze maatschappij. Ze belanden veelal als afval in verwerkingsinstallaties, maar ook in natuur. Vele initiatieven worden gestart voor betere inzameling, gebruik en verwaarding van plastic afval via mechanische of chemische recycling. BioBTX wil graag een wezenlijke bijdrage leveren aan de transitie van een wegwerp- en vervangeconomie, met uitputting van grondstoffen en niet-afbreekbaar afval en CO2 uitstoot als gevolg, naar een circulaire economie waar afval niet meer bestaat maar stoffen weer grondstoffen worden voor andere stoffen. BioBTX heeft een technologie ontwikkeld als mogelijke oplossing om gemengde kunststoffen, die normaal onvoldoende gerecycled worden, als grondstof te gebruiken voor de bestaande en nieuwe producten. De gevormde bouwstenen kunnen dan gebruikt worden in verschillende toepassingen voor de chemische industrie. Het project draagt bij aan de specifieke doelstellingen waar het innovatietraject op is gericht via de ontwikkeling van een nieuwe koolstofefficiënte technologie die op commerciële schaal bijdraagt aan een forse CO2-reductie van 40% tot 60% ten opzichte van de huidige alternatieven. Door dit project wordt de Nederlandse chemische industrie in staat gesteld om kringlopen van grondstoffen te sluiten en moeilijk recyclebare afvalstromen op te waarderen. Het resultaat is dat minder fossiele grondstoffen en energie (verlaging CO2-uitstoot) nodig is voor de productie van kunststoffen. De “gebruikte afvalkunststoffen” worden als grondstof verwerkt, waardoor kunststofafval bij afvalverwerkers en het milieu, op een waardevolle manier verminderd kan worden, juist door hergebruik en verwaarding van materialen.

De uitdaging is om in de productie van aromaten alternatieve bronnen dan fossiele bronnen aan te boren om aan de wezenlijke vraag naar duurzame aromaten te voldoen. Tegelijkertijd is het doel een hogere mate van duurzaamheid mogelijk te maken in de productie van kunststoffen door de bouwstenen van kunststoffen uit hernieuwbare grondstoffen en reststromen te produceren. Kunststofafval worden nu voornamelijk nog verbrand of komen in de zee terecht. Door het omzetten van afvalplastic in waardevolle basischemicaliën die als building blocks gebruikt kunnen worden voor duurzame producten zal dit project een grote milieu en grondstof impact hebben. Daarnaast zullen de resultaten van dit project een grote invloed hebben op de circulaire economie van Nederland en de wereld.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen