Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Duurzame Vis-Vleugel

Looptijd: van 1 juni 2012 tot 31 mei 2014

Het bedrijf “Van der Wagt” heeft voor testdoeleinden een prototype van de Fishwing gebouwd. De projectfase omvatte het onderzoeken van vier verschillende doelstellingen:

Het aantonen van het werkingsprincipe

Het is vanuit de praktijksituatie erg lastig geweest om het werkingsprincipe van de vleugel aan te tonen. Tijdens de eerste testen was het lastig om de vleugel aan de grond te krijgen. Dit had een nauw verband met de vaarsnelheid. Onder de 4 mijl lukte dit redelijk. De vangsten waren echter teleurstellend: er werd naar schatting minder dan de helft gevangen ten opzichte van een traditionele boomkor met wekkerkettingen. Opgemerkt moet worden dat de testen plaatsvonden in de winter (december 2012). Het feit dat er wel wat werd gevangen kan worden geïnterpreteerd als dat het werkingsprincipe in orde is. Een aangepast prototype is in een later stadium opnieuw getest onder begeleiding van IMARES.

Het aantonen van brandstofbesparing

Uit de testen is gebleken dat er 1000 kg minder trekkracht nodig was voor de Fishwing, wat een enorme impact heeft op het brandstofverbruik. Dit was mede de trigger om veel aanpassingen te doen aan het net en de wing om zo de visnamigheid te verbeteren.

Het aantonen van positieve milieueffecten zoals minder bijvangst

Gedurende de eerste testen was het gedrag van de wing slecht, waardoor er veel grondvuil werd opgevist. Uit de eerste testen bleek nog niet dat er minder bijvangst was tegenover een traditioneel boomkornet. Wel was er toen al duidelijk dat er minder bodemberoering optrad vanwege het ontbreken van wekkerkettingen. Uit de wetenschappelijke rapportage van IMARES is wel duidelijk gebleken dat er minder bijvangst is met de FishWing. Vis discards bedroegen ca. 47% minder in kg per uur en benthos ca. 49% minder in kg per uur. Dit is duidelijk lager dan de conventionele boomkor.

Het aantonen van een minimaal gelijkwaardige visopbrengst ten opzichte van andere vismethoden.

De opbrengst gedurende de eerste testen was minder dan de helft tegenover een traditionele boomkor met wekkerkettingen. IMARES heeft in de tweede testweek berekend dat er 30% minder in kg per uur werd gevangen ten opzichte van de conventionele boomkor. Dit is wel een verbetering ten opzichte van de eerste testweek, maar nog geen gelijkwaardige visopbrengst ten opzichte van andere vismethoden.

Wist je dat?

In heel Europa werken er 350.000 mensen in de visserijsector.

De Europese Unie is de vierde visproducent ter wereld en levert een belangrijke bijdrage aan de Europese economie.

Er was in Europa 2,9 miljard bedoeld voor gebieden met een achterstand (convergentiegebieden) en 933 miljoen euro voor andere gebieden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen