Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Dynamic Borders an Rhein und Maas (INTERREG DE-NL)

Looptijd: van 01.10.2016 00:00:00 tot 30.09.2020 00:00:00

De INTERREG-stuurgroep van de Euregio Rijn-Waal heeft het grensoververschrijdende project “Dynamic Borders” in september goedgekeurd. Door het nieuwe initiaitef stroomt er ongeveer 730.000 euro de komende jaren in de Euregio Rijn-Waal. De helft van deze middelen zijn door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van INTERREG beschikbaar gesteld.

Dynamische grenzen bieden mogelijkheden voor sectoren als agrofood en toerisme

De gemeenten Weeze, Goch, Bergen, Gennep, Boxmeer en Cuijk werken samen binnen het INTERREG-project Dynamic borders, om in de komende jaren de sectoren agrofood en toerisme te stimuleren. Om die reden hebben ook het regionaal bureau voor toerisme Land van Cuijk, de Industriële kring Land van Cuijk en Noord-Limburg, agrobusiness Niederrhein e.V., Niederrhein Tourismus GmbH en de stichting Leisure Port zich bij het project aangesloten.

Het project richt zich op drie gebieden. Ten eerste wordt er een grensoverschrijdend agrofood platform opgericht, waarbij ongeveer 100 permanente leden van Duitse en Nederlandse ondernemers zijn aangesloten. Naast netwerkbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken wil het platform bedrijven graag concreet bij de ontwikkeling van duurzame en natuurvriendelijke technologieën ondersteunen, bijvoorbeeld bij innovatieve en zuinige verwerking van mest en afvalwater.

Een tweede doelstelling van het project is om jongeren in de regio aan te trekken en in de regio te behouden. Hiervoor wordt bij een stagebemiddelingsbureau in Boxmeer grensoverschrijdend tussenpersoon aangesteld. Binnen de projectlooptijd moeten ongeveer 320 Duitse en Nederlandse jongeren een stageplaats in het buurland, binnen de sector agrofood, kunnen krijgen. Hiervoor wordt een netwerk van bedrijven, scholen, Grens Infopunten en andere stage-faciliteiten opgericht.
Naast agrofood is ook toerisme een belangrijke economische sector voor de zes gemeenten. Onder meer om toeristen aan te trekken worden verschillende maatregelen genomen. Bijvoorbeeld bestaande fietsroutes worden opgeknapt en meer met elkaar verbonden, er komen meer oplaadpunten voor e-bikes en nieuwe (meerdaagse) toeristische arrangementen worden aangeboden. De gezonde smaak, culinair, agrotoerisme en toegankelijkheid zijn enkele trefwoorden die voor een unieke profilering van het grensgebied moeten zorgen.

Het project wordt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van INTERREG Deutschland-Nederland met €520.344,50 ondersteund. Verder wordt het project door de provincie Noord-Brabant, de provincie Limburg en het Ministerie van Economische Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen ondersteund. Het project wordt door het INTERREG-programma management bij de Euregio Rijn-Waal ondersteund.

 

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen