Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

E-bus 2020: In Motion Charging

Looptijd: van 1 mei 2016 tot 31 oktober 2020

In het project 'E-bus 2020 In Motion Charging” wordt onder meer een trolleybus met accu's ontwikkeld met een geoptimaliseerde energieprestatie. Het bestaande bovenleidingnet wordt gebruikt als laadtraject. De elektrische bussen met een lengte van 18 m worden tijdens het rijden opgeladen, zodat geen lange wachttijden in de dienstregeling ontstaan. Dit resulteert in een grotere beschikbaarheid en hoge productiviteit van zowel de bussen als de chauffeurs. Door de mogelijkheid zonder bovenleiding te rijden kunnen bestaande lijnen worden verlengd tot de buitengebieden c.q. kunnen bussen die rijden op diesel of gas worden vervangen.Doordat worden nieuwe eisen gesteld aan de technologie. In dit project worden producten ontwikkeld ten behoeve van optimalisatie van het energieverbruik en een optimaal gebruik van de oplaad-infrastructuur.De te ontwikkelen voertuigen dienen als testlaboratorium. De gegevens worden geregistreerd en geanalyseerd door de universiteit HAN. De database dient als basis voor verdere ontwikkelingen.De door de EU vastgestelde doelstellingen inzake de reductie van de uitstoot van schadelijke stoffen kunnen alleen door de vervangen van de totale voertuigvloot in het openbaar bus-vervoer worden gerealiseerd. Door het project ' E-bus 2020 In Motion Charging' wordt dit voor het eerst mogelijk gemaakt. Wereldwijd zijn er 303 bestaande trolleynetwerken, die allemaal potentiële klanten zijn voor rechtstreekse toepassing van de ontwikkelde technologie.Door de elektromobiliteit zal de energiebehoefte van de steden toenemen. Om deze reden is uitbreiding van het energienet vereist. In het project wordt het bovenleidingnet uitgebreid als 'Smart Grid'. Concreet worden met accu’s uitgeruste laadstations voor elektrische voertuigen ontwikkeld en aangesloten op de trolleybovenleiding. Hierdoor ontstaat een unieke nieuwe toepassing van trolleyinfrastructuur en waardoor er een nieuwe spin-off ontstaat voor de markt.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen