Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

E & D Agro

Looptijd: van 1 januari 2019 tot 31 december 2021

Het project E&D Agro, Energietransitie en Droging in de Agro, dat sinds 01-01-2019 loopt, ontwikkelt innovaties voor het drogen van agrarische producten, het verbeteren van aardsondes voor warmtepompen en de energietransitie van machines door het vervangen van verbrandingsmotoren door elektrische aandrijvingen. Het is een project met 7 Nederlandse en Duitse partners.
De voetafdruk van de landbouw moet in brede zin worden gezien; een verwerkingsproces zoals drogen heeft bijvoorbeeld een zeer grote energie-input. Naast het directe kostenaspect dat voortvloeit uit het gebruik van fossiele brandstoffen, spelen ook indirecte aspecten in toenemende mate een rol. Afnemers van producten eisen dat de voetafdruk van de waardeketen drastisch wordt verkleind. Dit vraagt om innovaties. Het project onderzoekt nieuwe technieken en ontwikkelt alternatieven. In een pilotproject wordt een bestaande droogvloerinstallatie op LPG omgebouwd naar een systeem dat gebruik maakt van elektriciteit uit een PV-installatie, warmte van het dak en een warmtepomp die gebruik maakt van omgevingslucht (in de zomer) en warmte uit de grond (in de winter). In een ander proefproject zullen geothermische sondes worden verbeterd door een nieuw ontwerp en het gebruik van nieuwe materialen. Op deze manier kan veel meer warmte uit de grond worden "geoogst" dan met de huidige kunststof sondes. In een derde pilot zal gebruik worden gemaakt van mobiele drooginstallaties in scheepscontainers. Dit systeem, waarbij de geoogste producten in de buurt van het veld worden gedroogd zonder dat ze ver moeten worden getransporteerd, maakt het mogelijk om zeer efficiënt te werken, waarbij ook hier duurzame energie wordt gebruikt. Ook voor andere machines die hierbij een rol spelen, bijvoorbeeld als boorapparatuur, worden innovaties ontwikkeld om de uitstoot en CO2-voetafdruk tot een minimum te beperken.
Op dit moment (september 2020) zijn de onderdelen die betrekking hebben op het onderwerp boren en aardingssondes al vergevorderd. De droogconcepten zijn in voorbereiding en de bouw wordt gestart om de eerste praktijkproeven in de komende oogstperiode te kunnen uitvoeren.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen