Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

E & P Agro

Looptijd: van 1 september 2017 tot 31 augustus 2021

Nieuwe technologieën bieden grote kansen voor machines in de land-/tuinbouw en voor onderhoud aan de openbare ruimte. Door ontwikkeling en toepassing van elektrische aandrijving, GPS, lasers, drones en beeldherkenning kan de nauwkeurigheid en performance van machines voor landbouw en voor onderhoud aan de openbare ruimte sterk verbeterd worden. Door vervanging van diesel door elektriciteit en toepassing van elektrisch aangedreven en aangestuurde werktuigen kan belangrijk op brandstofkosten worden bespaard. Daarnaast kunnen milieuschade, geluidsoverlast en CO2 in sterke mate worden geminimaliseerd.

Door landbouwers, afnemers van landbouwproducten, overheden, beheerders van openbare ruimte en consumenten worden hogere eisen aan de performance en de kwaliteit gesteld. Naast de genoemde hardware technische aspecten is hier het keyword transparantie. Door dataverzameling kunnen opeenvolgende werkgangen zeer goed op elkaar afgestemd worden en is er te allen tijde inzicht in de gedane bewerkingen.

De doelen en uitvoeringsstappen van het project:
1. Ontwikkeling van elektrische en precisie toepassingen op lab- en kleine schaal. Keywords: elektrische aandrijving, servobesturing van werktuigen, drones, beeldherkenning, lasers, GPS-positiebepaling, dataverzameling.

2. Ontwikkelen van 5 innovatieve toepassingen m.b.v. bovengenoemde technieken naar machines voor landbouw en openbare ruimte op praktijkschaal

3. Testen van deze machines op land- en tuinbouwbedrijven en in de openbare ruimte.

4. Conclusie en uitwerken van mogelijkheden in meer machines.

5. Inventarisering van de kansen bij toepassing op grote schaal, de kansen voor MKB’s in onze regio, de bespaarde kosten, de vermindering van CO2 uitstoot, de waardeketen in onze regio (betere kwaliteit, hogere productie, inzet van zelf geproduceerde energie).

Het project wordt door 4 Nederlandse en Duitse MKB’s en een kennispartner gerealiseerd in 5 inhoudelijke werkpakketten.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen