Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

eCo-Store

Looptijd: van 1 januari 2020 tot 30 juni 2022

In het eCoStore project wordt een digitaal platform ontwikkeld waarin diensten ter verbetering van energie-efficiëntie worden aangeboden aan bedrijven die behoefte hebben aan koelcapaciteit (opslag en transport). De doelgroep zijn Duitse en Nederlandse mkb‘ers uit de sectoren koelopslag, logistiek en agribusiness. Het doel is om de energie-efficiëntie van de koel- en vrieshuizen en transporten te verhogen door middel van samenwerking en de verdere ontwikkeling van voorheen onbenutte capaciteit. De vraag naar koelcapaciteit neemt toe, wordt seizoensgebonden bepaald en wordt steeds volatieler door de sterke groei op het gebied van onlinevoedselhandel. Capaciteit in de koelketen moeten daarom op een tijdsefficiënte, flexibele en economische manier beschikbaar worden gesteld. Grensoverschrijdende uitwisseling en samenwerking vormen de basis voor innovaties en daarmee de basis voor het concurrentievermogen van de regio.

Het eCoStore platform helpt door:
a) gebruik van synergieën in intelligente netwerken in beide landen
b) digitalisering van processen
c) efficiëntere benutting en delen van de bestaande capaciteit (shared economy)
d) gebruik van mechanismen om de schommelende vraag af te vlakken
e) creëren van een infrastructuur in de Euregio met een gunstige kostenstructuur

Een bedrijf kan geschikte en energiezuinige capaciteit (met kwaliteitsbewaking via het platform) huren of beschikbaar stellen aan de markt. Ook de capaciteit voor koeltransporten wordt in overweging genomen om in de grensregio zeer efficiënte bevoorradingsketens van te koelen goederen te organiseren. Daarnaast richt het platform zich op het flexibel inzetten van minder CO2-intensieve transportmiddelen voor de koeltransporten (Synchromodaliteit 4.0). Om het effect van eCoStore te vergroten ten opzichte van conventionele platformbenaderingen, wordt samengewerkt aan zowel de vraag- als aanbodzijde (partnerclustering).

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen