Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Eco2Eco (INTERREG VLA-NED)

Looptijd: van 6 januari 2016 tot 1 januari 1970

‘Eco2Eco’ beoogt de houtmarkt te stimuleren door marktgerichte samenwerking van boseigenaren en hun organisaties, bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid.

De initiatiefnemers willen door middel van innovatie de houtproductie en -vermarkting efficiënter maken. Op bosgebied van de verschillende partners dat zo’n 270.000 hectare bestrijkt, zullen op 3.000 hectare vernieuwende beheersmethoden en -technieken rond duurzame houtproductie en exploitatie ontwikkeld worden. Zo wordt bijvoorbeeld in de grensregio de bosbeheermethode van ‘kwalificering en dimensionering’ (QD) geïntroduceerd, ontwikkeld in Duitsland, waarin wordt nagegaan hoe bijvoorbeeld naaldbomen reageren op opsnoeien of vrijstellen en of er een volwaardig alternatief kan geboden worden voor chemische bestrijding van exoten. De ontwikkelde kennis wordt verspreid zodat ook andere boseigenaars en -beheerders in de rest van Vlaanderen en Nederland dit succesvol kunnen toepassen.

‘Eco2Eco’ staat voor ‘Economy to Ecology – Ecology to Economy’: economie en ecologie hand in hand, ook binnen het bosbeheer. Bossen leveren diverse ecosysteemdiensten en de productie van hout als hernieuwbare grondstof is daarbij een belangrijk aspect. Het project sluit aan bij de Europa 2020-strategie waarbij wordt ingezet op het efficiënt gebruik van hulpbronnen.

Project verantwoordelijke
Inverde

Project partners
Bosgroep Zuid Nederland u.a.
Provincie Antwerpen
Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw
Staatsbosbeheer
Regionaal Landschap Lage Kempen
Vlaamse Overheid
Bosgroep Zuiderkempen vzw.

Meer info op www.grensregio.eu

 

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen