Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Ecologisch herstel van het Vijvergebied Midden-Limburg

Looptijd: van 1 januari 2010 tot 31 december 2013

Dit project beoogt het herstel en het behoud van verschillende dier- en plantensoorten en leefgebieden in het 'Vijvergebied Midden-Limburg': roerdomp, boomkikker, voedselarme tot matig voedselrijke (stilstaande) wateren, droge en vochtige heide en waterminnende kruiden. Binnen dit project wordt ook gestreefd naar een duurzaam partnerschap met de betrokken landeigenaren en een nauwe samenwerking tussen de diverse belanghebbenden bij het beheer. Synergie van de ecologische, educatieve en economische troeven van het gebied moet leiden tot een duurzame bescherming van soorten en habitats.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al jaren aan economische groei en de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Zo zijn in Nederland een heleboel verschillende projecten die deels worden gefinancierd met Europees geld. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen