Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Ecoshape; building with nature

Looptijd: van 1 januari 2013 tot 31 december 2015
Ecoshape

Ecodynamisch ontwerpen voor de stedelijke waterveiligheid

Het nationale innovatieprogramma Ecoshape - Building with Nature (BwN) wil een omslag bewerkstelligen naar een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van kust-, delta- en riviergebieden. Dit programma komt voort uit een snel groeiende, innovatieve beweging op het snijvlak van waterbouwkunde en ecologie. Het is opgezet door een consortium van overheden, waterbouwbedrijven en kennisinstellingen, verenigd in de Stichting Ecoshape. Deze hanteert als uitgangspunt dat natuurlijke bouwsystemen vele malen effectiever zijn dan de traditionele constructiemethoden die de mens de afgelopen eeuwen heeft ontwikkeld. Waarom bijvoorbeeld een stenen kade aanleggen als een groene oever minstens zo effectief, zo niet effectiever is…

Kansen voor West verleende al subsidie voor de uitwerking van het gedachtegoed van Building with Nature. In dit vervolgproject ging de Europese bijdrage naar het verder uitwerken en etaleren van showcases van stedelijke voorbeelden. Daarmee wordt de praktische haalbaarheid in waterbouwkundige projecten aangetoond, mede in relatie tot de (milieu)wetgeving. Een van de showcases was het Rotterdamse programma Rivier als Getijdenpark, dat inzet op de aanleg van natuurvriendelijke rivieroevers, bijvoorbeeld opgebouwd – als BwN-maatregel – uit sediment uit de haven. Een andere showcase was de Stadswerven in Dordrecht, een woonwijk in ontwikkeling op een voormalig scheepsbouwterrein. Met de hier aangelegde getijdenzone is een voor mens, flora en fauna aantrekkelijk gebied ontstaan als ecologische stapsteen tussen Dordrecht en de Biesbosch. De opgedane kennis uit de diverse showcases is uitgewerkt in normen en richtlijnen en wordt via onder andere een website beschikbaar gesteld voor de (internationale) praktijk en het onderwijs.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen