Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie

Een brug naar de toekomst 3

Looptijd: van 1 augustus 2009 tot 31 juli 2010
Een brug naar de toekomst 3

Dr.J. De Graafschool geeft voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met een auditieve beperking en aan leerlingen met communicatieve problemen. Deze jongeren hebben extra ondersteuning nodig bij het vinden van werk. Met behulp van het ESF-project mogen de leerlingen van de Dr.J. De Graafschool ervaring opdoen in de praktijk. Door stages wordt de overstap naar werk makkelijker gemaakt. De scholieren ontwikkelen sociale vaardigheden en ze krijgen een realistisch beeld van hun kansen in de toekomst. De opleiding helpt de leerlingen bij het in kaart brengen van de toekomstplannen en met een opzet om ze te realiseren. Daarnaast helpt de school de jongeren de weg te vinden naar de arbeidsmarkt via assessments, gerichte begeleiding, arbeidssimulaties, stages en vakcursussen.

Wist je dat

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al jaren aan economische groei en de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Zo zijn in Nederland een heleboel verschillende projecten die deels worden gefinancieerd met Europees geld.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! Heb je een idee voor een project of wil je meer weten over het aanvragen van een Europese subsidie? Dan vind je hier meer informatie:

raak geïnspireerd bekijk de fondsen