Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Effecten van de H2arvester zonnewagen op gewasgroei in het strokenteelt systeem van BvdT

Looptijd: van 24 juni 2021 tot 31 oktober 2022
Plattegrond van de locatie van het project

H2arvester beoogt een mobiele zonnewagen te ontwikkelen die autonoom over een gewas kan
rijden waardoor zowel het productieareaal intact blijft als zonne-energie opgewekt wordt die
vervolgens in de agrarische bedrijfsvoering benut kan worden, opgeslagen wordt of aan het net kan worden geleverd of in de agrarische bedrijfsvoering benut kan worden. In het voorgenomen project wil H2arvester in kaart brengen (1) of er effecten op de gewasontwikkeling en opbrengst optreden bij het inpassen van deze zonnewagen in de vruchtwisseling op een akkerbouwbedrijf waarbij de wielen van de zonnewagen alleen over de vaste rijpaden rijden die gehanteerd worden in strokenteeltsystemen en (2) in welke mate de energieproductie wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder weersomstandigheden, bodemgesteldheid, neerslaan van stof en afvoer van regenwater.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen