Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

EMMA

Looptijd: van 1 juli 2020 tot 31 maart 2022

In het EMMA project integreren CCS en FHM verschillende recent ontwikkelde vergistingsproces-sen die de efficiëntie en toepasbaarheid van vergisting verbeteren. Het proces begint met het scheiden van ingaande reststoffen. Vaste delen gaan naar de hydrolyse reactor (afbraak van grote koolstofstructuren zoals celluloses en eiwitten) waarbij onder optimale condities vetzuren en waterstof geproduceerd worden. De vloeibare delen uit het scheidingsproces gaan met opgelos-te suikers, eiwitten en vetten naar een vast bed vergister. Hier wordt uit deze suikers eiwitten en vetten in hoog tempo biogas (methaan en koolstofdioxide) gemaakt. De vetzuren uit de hydroly-sereactor worden eveneens in deze reactor omgezet naar biogas. Tot slot wordt het geproduceer-de waterstofgas in de vast bed vergister geïnjecteerd waardoor door methanisering (omzetting van waterstof en koolstofdioxide naar methaan) een groter aandeel methaan in het biogas ver-kregen wordt.

Het systeem werkt als één geïntegreerd geheel. Het biedt echter ook de mogelijkheid om de tussenproducten zoals vetzuren en waterstof voor directe toepassing te gebruiken.
Het systeem wordt gecompliceerder door het gebruik van meerdere reactoren en verschillende stromen. Dit heeft een kostprijsverhogend effect. Dit kan gecompenseerd worden door de ver-hoogde efficiëntie (meer biogas per ingaande hoeveelheid biomassa) en een aanzienlijke ver-kleining van het reactorvolume doordat de processen geconcentreerder (hydrolyse) of sneller (vast bed vergister) verlopen.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen