Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Emric + (INTERREG EMR)

Looptijd: van 1 juni 2009 tot 1 december 2013

In EMRIC + wordt de reeds jarenlange grensoverschrijdende samenwerking tussen de voor veiligheid verantwoordelijke publieke diensten in de Euregio Maas-Rijn verdiept en verbreed. De verbreding wordt gerealisteerd door nieuwe organisaties bij het project te betrekken; behalve de diensten verantwoordelijk voor brandweer, spoedeisende medische hulpverlening (ziekenhuizen, ambulancediensten, publieke gezondheidsdiensten) zullen ook diensten met wettelijke taken in bijvoorbeeld technische hulpverlening, redding op het water en vitale infrastructuren uitgenodigd worden samen te werken in EMRIC +. Ook de euregionale samenwerking bij de preventie en bestrijding van een grootschalige uitbraak van infectieziekten is een belangrijke verbreding van de samenwerking. Verdieping wordt gerealiseerd door specifieke incidenten met eigen gevaren en kenmerken gezamenlijk voor te bereiden. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan incidenten met chemische of radioactieve stoffen. Grensoverschrijdende kennisdeling en de uitwisseling van best practices is een vanzelfsprekendheid. Alle onderwerpen worden ondersteund en onderbouwd door (wetenschappelijke) onderzoeken en door juridisch advies van het bureau Task Force Net EMR. Om optimaal voorbereid te zijn op een onverhoopte ramp, dient het personeel goed geoefend te zijn: euregionale oefeningen met  realistische slachtoffersimulatie staan hoog op de prioriteitenlijst van EMRIC +. Grensoverschrijdende informatievoorziening is essentieel, zowel in de preparatieve als in de repressieve fase.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen