Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

ENDOCARE

Looptijd: van 1 juli 2019 tot 30 juni 2022

Het ENDO-CARE project richt zich op het herdefiniëren van de endoscopische zorg op de Nijmegen – Boxmeer-Neder Rijn- Roergebied –as via duurzame samenwerking en activiteiten binnen patiëntenzorg, training en onderwijs en productontwikkeling in de grensregio. De focus ligt hierbij op het bevolkingsonderzoek darmkanker (BVO).
Het ENDO-Care project is onderverdeeld in 3 onderdelen:

1. Patientenzorg
Zorg dicht bij huis. Vanuit regio Niederrhein worden patiënten met complexe endoscopieën doorverwezen naar het Roergebied, terwijl zij ook dichter in de buurt, in het Radboudumc kunnen worden behandeld voor bijvoorbeeld het verwijderen van grote poliepen in de dikke darm. Het Radboudumc verwijst met enige regelmaat complexe endoscopieen door naar UMCs in Nederland terwijl op kortere afstand tertiaire referentie centra in het Ruhrgebied zijn die op Europees topniveau presteren. Betere doorverwijzing over grenzen heen maakt dat patiënten dichter bij huis behandeld kunnen worden.

Uniforme patiënten verwijs informatie. Voor een goede onderlinge doorverwijzing is een uniform patiënten verwijsformat noodzakelijk waarin afspraken worden gemaakt voor een veilige overdracht. E-health. Om de patiëntgerichtheid en doelmatigheid van de zorg te verbeteren wordt er een applicatie ontwikkeld voor onderlinge verwijzing (in samenwerking met First 8) en het genereren van patiënt gerapporteerde uitkomstmaten als kwaliteit van leven en tevredenheid.

2. Training en onderwijs
Optimale endoscopische ingrepen vergen goede training en onderwijs van MDL artsen. Trainingen worden in het EVK, Radboud UMC en KLK gegeven. Echter, niet alle technieken kunnen overal geleerd worden. Bijvoorbeeld de POEM techniek kan in het EVK geleerd worden en niet in de andere ziekenhuizen. ESD kan niet in het KLK, PZB, MH geleerd worden. Therapeutische EUS niet in LKL en minder in EVK/EKE, maar wel in het Radboudumc. Om optimaal gebruik te kunnen maken van elkaars expertise zullen er voor artsen in opleiding met als doel “geavanceerde interventie endoscopie” en verpleegkundigen onderlinge uitwisseling plaatsvinden tussen Duitse en Nederlandse klinieken. Daarnaast worden er periodieke gezamenlijke nascholingsavonden georganiseerd voor alle deelnemende klinieken en opleidingsplekken uitgewisseld.

3. Optimalisatie, innovatie en validatie endoscopgische technieken
Optimalisatie en validatie van EMR-procedure met een focus op poliepterugkomst (recurrence) en herkenning van een poliepterugkomst. Om poliepterugkomst te verkleinen is er recent een nieuwe techniek ontwikkeld door een gerenomeerde Australische MDL-kliniek. Zij hebben aangetoond dat als de randen van het wondvlak goed nabehandeld worden door „nabranden“ of tewel coagulatie, de poliepterugkomst met 50% wordt verlaagd. Deze techniek gaan we gezamenlijk invoeren en valideren. Daarnaast gaan we het litteken na de grote poliepverwijdering bestuderen door middel van beeldherkenning en onderzoeken of we poliepterugkomst kunnen onderscheiden van littekenweefsel met een normale coloscoop (onderzoeksgroep van Prof de With van de TU Eindhoven/ Philips).

Ontwikkeling van nieuw endoscopisch materiaal en ingrepen door samenwerking te bevorderen tussen ideeën van artsen en firma’s die deze producten ontwikkelen. Dit gaan we doen met de firma MTW-Endoskopie (Wesel) een betrouwbare en innovatieve partner met een goede status van dienst. Hiermee kunnen we onze kennis omzetten in (aanpassing van) producten en vice-versa wat uiteindelijk tot een betere zorg en ontwikkeling op het gebied van endoscopie gaat leiden. Nederland kent geen productie en ontwikkeling van endoscopie materialen maar heeft wel ervaring op het gebied van e-health en beeldherkenningstechnieken. Deze ontwikkelingen lopen snel in Nederland en zijn gemakkelijk te vertalen naar de Duitse situatie. Daarom is de samenwerking van de NL en D kant met First 8 en de TU Eindhoven/Philips zeer waarde vol.

Validatie en kosten effectiviteits berekeningen van bestaande endoscopische technieken: Er is een toenemende behoefte aan validatie van moderne endoscopische technieken. Opbrengsten (PRU, succes en kosten-effectiviteit) voor arts, patiënt en zorgverzekeraar, met name op de lange termijn zijn niet of nauwelijks bekend. Research banden met de producenten van endoscopische materialen en de tertiare verwijscentra Radboud UMC, EVK en UE (EKD) kunnen potentieel de ontwikkelingskwaliteit en snelheid verhogen.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen