Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

EnergieLoket

Looptijd: van 2 april 2009 tot 30 juni 2011

Het Energieloket is opgericht om het voor Amsterdamse MKB'ers gemakkelijker te maken energiebesparende maatregelen te nemen. Dit gebeurt door knelpunten (in tijd, geld, kennis etc.) weg te nemen. Ondernemers worden geholpen om energiebesparende maatregelen eenvoudig en rendabel toe te passen.

Het traject dat doorlopen wordt ziet er als volgt uit:
Een energieadviseur van het Energieloket komt bij een ondernemer op bezoek om te kijken welke energiebesparende maatregelen er genomen kunnen worden. Op basis hiervan kan een scan worden uitgevoerd die laat zien op welke termijn bepaalde energiebesparende maatregelen rendabel zijn. Een volgende stap is dat het EnergieLoket offertes opvraagt voor maatregelen die binnen 5 jaar terug te verdienen zijn. Op basis van deze offertes wordt het meest voordelige advies gepresenteerd op basis waarvan de ondernemer kan overgaan tot een energiebesparende investering.

Daarnaast wil het EnergieLoket samenwerking en innovaties stimuleren en een platform zijn voor innovatieve producten. Dit alles moet ertoe leiden dat de concurrentiepositie van het Amsterdamse MKB verbetert en de hoeveelheid CO2 uitstoot met 30% wordt teruggedrongen.

Samenwerking tussen : Gemeente Amsterdam, Klimaatbureau Amsterdam, MKB-Amsterdam, ORAM, Veban, winkeliersverenigingen en stadsdelen. Daarnaast wordt samengewerkt met financiële instellingen, installateurs, leveranciers, dienstverleners en energie-, bouwen vastgoed bedrijven.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen