Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Energieneutrale Mikroschadstoffeliminierung

Looptijd: van 1 juli 2016 tot 31 december 2020

Belasting met microverontreinigingen en microplastic staan steeds meer in de focus van de Europese waterbescherming. Zowel over het voorkomen van deze stoffen als het elimineren in RWZI?s werden al omvangrijke onderzoeken uitgevoerd. Een niet onbelangrijk deel van microverontreinigingen en microplastics wordt echter al via het riool op oppervlaktewater geloosd, voordat er een behandeling in RWZI?s kan plaatsvinden. In het kader van het project ?Energieneutrale eliminatie van mircoverontreinigingen? zullen nu door een intelligente sturing van de afvalwatersystemen de emissies van microverontreinigingen en microplastics naar oppervlaktewater worden gereduceerd en anderzijds de hogere energiebehoefte voor de eliminatie van microverontreinigingen door nieuwe energie-effici?ntie maatregelen worden gecompenseerd. Daartoe wordt naast een monitoringprogramma voor microverontreinigingen en microplastics aan de hand van het voorbeeld van de rioolstelsels in Emmen en Rheine een processturing door MKB?s ontwikkeld en op praktijkschaal gerealiseerd. De gewonnen know-how van de Nederlandse en Duitse bedrijven vormt de basis van een in het kader van het project op te bouwen netwerk van ondernemingen. Door het platform-based netwerk wordt de gegenereerde know-how voorsprong als centrale vestigingsfactor benut en dient als distributeur en multiplicator van kennis en informatie in de regio. Complexe taakstellingen als programmering van intelligente regel- en besturingstechniek in relatie met inbreng van vaktechnische kennis en eisen aan een commercieel projectmanagement kunnen zo ook door kleine en middelgrote bedrijven effectief en ?gezamenlijk? worden opgelost.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen