Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Energieneutrale Mikroschadstoffeliminierung

Looptijd: van 1 juli 2016 tot 31 december 2020

Microverontreinigingen en microplasticvervuiling staan steeds meer in de focus van de Europese waterbescherming. Zowel over het voorkomen als het verwijderen van deze stoffen in RWZI’s werden al omvangrijke onderzoeken uitgevoerd. Een niet onaanzienlijk deel van de microverontreinigingen en microplastics worden echter via het riool op oppervlaktewater geloosd, voordat de behandeling in de RWZI’s heeft plaatsgevonden.

In het kader van het project "Energieneutrale verwijdering van microverontreinigingen" zal door middel van een intelligente sturing van het afvalwatersysteem enerzijds de emissies van microverontreinigingen en microplastics naar het oppervlaktewater verminderd worden en anderzijds de verhoogde energiebehoefte voor de verwijdering van microverontreinigingen worden gecompenseerd door nieuwe energie-efficiëntiemaatregelen. Daartoe wordt naast een monitoringprogramma voor microverontreinigingen en microplastics aan de hand van het voorbeeld van de rioolstelsels in Emmen en Rheine een processturing door MKB’s ontwikkeld en gerealiseerd.

Onderzoek naar de microverontreinigingsconcentraties in de rioleringen van Rheine en Emmen hebben aangetoond dat in Rheine, met name in de omgeving van het ziekenhuis, sommige microverontreinigingen, vooral in de röntgencontrastmedia, sprake was van aanzienlijke concentraties. Het vervolgens ontwikkelde afvalwatersturingssysteem voor Rheine is er op gericht om het afvalwater van het ziekenhuis met voorrang naar de RWZI te voeren ten opzichte van andere afvalwaterstromen. De grootschalige uitvoeringswerkzaamheden die nodig zijn voor de implementatie van het controlesysteem worden momenteel uitgevoerd.

De verworven kennis van de Nederlandse en Duitse bedrijven vormt de basis van een bedrijfsnetwerk dat in het kader van het project is opgezet met gebruikmaking van het internetplatform "LinkedIn". Door het platform-based netwerk wordt de gegenereerde kennisvoorsprong als centrale vestigingsfactor benut en dient als distributeur en multiplicator van kennis en informatie in de regio. Complexe taakstellingen als programmering van intelligente regel- en besturingstechniek in relatie met inbreng van vaktechnische kennis en eisen aan een commercieel projectmanagement kunnen zo ook door kleine en middelgrote bedrijven effectief en “gezamenlijk” worden opgelost.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen