Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Energising Deltas/Energiedijken

Looptijd: van 1 september 2012 tot 31 december 2014
Plattegrond van de locatie van het project

Nederland heeft internationaal een belangrijke positie in het exporteren van technologie en kennis op het gebied van watermanagement. Innovatieve, integrale en duurzame dijkconcepten versterken en bouwen de sterke Nederlandse marktpositie in dit segment verder uit. Door energie te winnen uit getijstroom en uit de overgang van zoet naar zout water en de fysieke locatie hiervan te combineren met waterkerende functies levert een uniek product op dat voor Nederland van grote economische betekenis kan zijn. Om dit te bereiken worden de volgende activiteiten uitgevoerd, 1. Ontwikkelen & Valideren impact-assessment instrument. Deze rekenmodellen vormen de basis voor het instrumentarium om zowel de efficiëntie van de energiewinning te optimaliseren en anderzijds de invloed op de omgeving te bepalen voor verschillende typen energiedijken. De Afsluitdijk, de Oosterscheldekering en de Brouwersdam staan daarvoor model. 2. Ontwikkelen businessmodel voor governance De waterkerende functie is een taak en verantwoordelijkheid van de overheid. Door een ondernemende functie als energiewinning te combineren met de waterkerende functie ontstaat een vermenging van verantwoordelijkheden. Hier moeten goede afspraken over gemaakt worden. 3. Vormgeven structurele samenwerking Om het concept energiedijken verder te ontwikkelen, is het van belang de verschillende initiatieven op dit gebied bijeen te brengen in een continue proces van kennisdeling en kennisoverdracht 4. Management & Coördinatie Dit werkpakket richt zich op projectmanagement en administratie van het project Partners Energiedijken zijn: Tocardo, REDstack en Strukton het definiëren van onderzoeksvragen en beoordelen van resultaten Erasmus universiteit Rotterdam, Deltares en ECN het uitvoeren van onderzoek en ontwikkeling gebaseerd op de onderzoeksvragen Energy Valley het vormgeven van structurele samenwerking tussen belanghebbenden Tidal Testing Centre de algehele coördinatie en projectmanagement van het Energiedijkenproject

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen