Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Energy Learning Community

Looptijd: van 1 juni 2018 tot 30 juni 2022
Plattegrond van de locatie van het project

De energietransitie is in volle gang, maar wordt geremd op het gebied van Human Capital. De komende periode wordt in Nederland een tekort van 15.000 technici verwacht. Voor de Provincie Noord-Brabant (±10% van Nederland) betekent dat 1.500 voltijd banen. Daarvan is 60% MBO opgeleid (900), 30% HBO opgeleid (450) en 10% WO opgeleid (150). Daarnaast ontbreekt het aan eigen medewerkers met de relevante kennis en kunde. Snel evoluerende feitenkennis heeft tegenwoordig een halfwaardetijd van 3 jaar. Hierdoor is de kennis van afstudeerders bij indiensttreding al weer achterhaald. Beschikbaarheid van goed opgeleid (met relevante kennis en kunde) en voldoende personeel is cruciaal voor het realiseren van de energietransitie.

Het consortium (bestaande uit TU/e, Avans, Summa, en MKB-bedrijven eXentr, Team RED, Omines en LEDdriven) heeft tot doel het tekort aan relevant en kundig opgeleide MBO, HBO en WO technici binnen de energiethema’s bebouwde omgeving en mobiliteit terug te dringen in de regio Zuid Nederland met minimaal 100 medewerkers per jaar op korte termijn (< 3 jaar) en minimaal 300 medewerkers per jaar op middellange termijn (> 3 jaar). Dit doet het door het opzetten van de Energy Learning Community (en daarbinnen concrete innovaties te realiseren). Dit moet leiden tot relevant opgeleide technici (binnen doorlopende leerlijnen), studenten die samenwerken met het MKB (en daar een baan vinden), en nieuwe energie innovaties (in dit project Smart Grid technologie).

Daarmee stemt dit project de arbeidsvraag en –aanbod op elkaar af en draagt het op een duurzame manier, zowel direct (realiseren van Energie innovaties) als indirect (technici die bij het MKB een baan vinden), bij aan het optimaal benutten van het regionale innovatiepotentieel van bedrijven in het HTSM topcluster. Daarnaast legt dit project de basis voor een proeftuin en geven de concrete CO2-reducerende innovaties direct invulling aan outputindicatoren uit het hele OPZuid programma.

Het consortium bestaat uit kennisinstellingen en MKB-bedrijven met uitgebreide kennis, kunde en netwerk ten aanzien van onderwijs, studententeams, inhoudelijke Smart Energy kennis en EFRO project management. Daarmee is de hele opleidingskolom en de hele waardeketen ten aanzien van Smart Energy betrokken bij dit project, hetgeen moet leiden tot een succesvolle realisatie van de ambities.

De combinatie waarin studenten van alle opleidingsniveaus (MBO, HBO en WO) met elkaar en het bedrijfsleven in een Learning Community samenwerken aan energietransitie versnellende innovaties ten einde studenten en medewerkers relevant op te leiden en innovaties te versnellen is zeer innovatief en uniek in Nederland.

De uitstekende kwalitatieve business case van dit project zal in de komende 3 jaar aangetoond worden. Dit levert de argumentatie om ook na de looptijd van dit OPZuid project te blijven investeringen in de samenwerking en zo de kwantitatieve lange termijn resultaten te oogsten.

Het project draagt actief bij aan duurzame ontwikkeling op het gebied van People (doorlopende leerlijnen, een leven lang leren en een veilige en duurzame samenleving) Planet (innovaties en personeel dat bijdraagt aan het vertragen van de opwarming van de aarde) en Profit (innovaties en relevant opgeleid personeel moeten leiden tot extra omzet voor bedrijven en extra bedrijvigheid voor de regio).

36 ondernemingen ontvangen steun uit dit project, waarvan 4 ondernemingen subsidie ontvangen. De private bijdrage bedraagt 545.133,- Euro. Het project leidt tot 10 nieuwe samenwerkingsverbanden.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen