Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

EnergyEfficiency (EnEf) (INTERREG VLA-NED)

Looptijd: van 1 september 2016 tot 31 augustus 2019

‘EnEf’ zet in op het aanpakken van energiereductie en het inperken van CO2 uitstoot, een doel dat zich ontplooit in twee facetten. 

De eerste focus ligt op het reduceren van energiegebruik in glastoepassingen in onder andere solar, de tuinbouw en gebouwde omgeving. Het ontwikkelen van een multifunctionele coating op glas door middel van nanotechnologie zal bijdragen aan een efficiënt gebruik van zonne-energie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door KMO/MKB bedrijven zoals Kriya Materials en Ducatt en kennisinstellingen als TNO, UHasselt en UGent. Hogescholen Zuyd en Fontys vervolledigen de grensoverschrijdende samenwerking en bieden op maat gemaakte opleidingen aan. De economische haalbaarheid van de prototypes wordt verkend in diverse testcases. 

Ten tweede richt ‘EnEf’ zich op een kosten- en energiebesparende methode voor de ontwikkeling van farmaceutische peptiden. Peptiden zijn binnen deze sector belangrijk voor de totstandkoming van nieuwe medicijnen voor bijvoorbeeld hart- en vaatziekten en stofwisselingsziekten. Peptiden zijn er in lange en korte vorm. De korte peptiden worden op grote schaal geproduceerd via klassieke methoden. De huidige productietechnieken voor de lange – en meest efficiënte - versie is tot op heden een lastig, tijdrovend, inefficiënt en energieverslindend proces. Een nieuwe productietechnologie werd reeds ontwikkeld door onder andere Syncom en Enzypep. De eerste wetenschappelijke en technische resultaten tonen aan dat een besparing van het energieverbruik tot wel 70% in het productieproces gerealiseerd kan worden. Binnen ‘EnEf’ onderzoeken de twee eerder genoemde bedrijven, samen met UGent, een kosten- en energie-efficiënte methode. Ook hier zorgen de twee hogescholen Zuyd en Fontys voor een opleidingstraject. 

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen