Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

EnerPRO

Looptijd: van 1 juli 2018 tot 31 december 2021

Doel van het EnerPRO-project is grensoverschrijdende samenwerking van kleine en middelgrote ondernemingen (mkb) bij de ontwikkeling van innovatieve producten op het terrein van decentrale opwekking en opslag van hernieuwbare energie en energie-efficiencytechnologie. Het project is gericht op energiebesparende en CO2-arme technologische ontwikkelingen en legt de nadruk op technieken ten behoeve van zonne-energie en fotovoltaïsche elektriciteitssystemen, waterstof/brandstofcellen, opslagtechnologie, systeemintegratie en elektromobiliteit. De in het kader van EnerPRO ontwikkelde productinnovaties zullen het aandeel duurzame energie in de energiemix van de grensregio verhogen en een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen van Nederland en Nordrhein-Westfalen.

Het innovatieve gehalte van het project EnerPRO ligt in de productontwikkelingen in het mkb, die mogelijk worden door de krachten van de partners in de grensoverschrijdende samenwerking te bundelen. De omvangrijke netwerken van de deelnemende (geassocieerde) partners (waaronder Oost NL, Alliander en de Energieagentur NRW) staan garant voor een hoge grensoverschrijdende zichtbaarheid van het project. Om de productontwikkelingen van de grond te krijgen worden informatiebijeenkomsten, workshops en trainingen georganiseerd om beslissers in 250 bedrijven te sensibiliseren. Met 100 mkb-ers worden oriëntatiegesprekken gevoerd, 50 van het zullen een bijdrage kunnen ontvangen voor een conceptontwikkeling. Door middel van grensoverschrijdende samenwerking ontstaan binnen ontwikkelingsprojecten in de loop van het project 16 concrete nieuwe producten. De ambitie is om minimaal 8 nieuwe producten in de focusgebieden zonne-energie en fotovoltaïsche systemen te initiëren, omdat op deze gebieden een hoog innovatiepotentieel bestaat. Regiocoördinatoren bij de projectpartners vormen een Duits-Nederlands team dat verantwoordelijk is voor de operatieve implementatie van de activiteiten.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen