Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Entwicklung Lichtsysteme / Ontwikkeling verlichtingsysteem

Looptijd: van 1 december 2016 tot 30 november 2019
Plattegrond van de locatie van het project

Duitsland en Nederland zijn wereldwijd voorlopers op het gebied van progressieve wetgeving inzake dierenwelzijn. Recente studies illustreren het probleem van ongewenst gedrag (bijv. verenpikken en kannibalisme) in moderne pluimveehouderij systemen en de dramatische daling van de levenskwaliteit van de dieren. Deskundigen en wetenschappers zijn breed van mening dat innovatief licht, gebaseerd op moderne LED-technologie, een positieve invloed op de meeste van deze problemen kan hebben. Het gebruik van lampen in de veehouderij is gebaseerd op de verlichtingsbehoefte van de mens. Mens en vogel verschillen echter erg in perceptie van licht en helderheid. De uitdaging is om kunstmatige lichtbronnen te ontwikkelen op basis van het soort-specifiek cognitief geheugen en - zoals reeds gevraagd in de Duitse dierenbescherming vee regelgeving - de kunstmatige verlichting in pluimveestallen zo aan te passen dat het zo veel mogelijk overeenkomt met natuurlijk licht. Dit project behelst een breed onderzoek naar de optimale licht samenstelling, om zo met een tijdige oplossing de bestaande problematiek aan te kunnen pakken. Het project zal voorzien in de ontwikkeling van een optimaal verlichting systeem, specifiek in te regelen voor toepassing bij verschillende soorten pluimvee.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen