Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

ESF 2007 OHVZ

Looptijd: van 31 maart 2007 tot 30 maart 2008
Plattegrond van de locatie van het project

De voedings-en genotmiddelenindustrie is voortdurend in ontwikkeling om zich aan te passen aan nieuwe economische omstandigheden. Ook moet de sector moet voldoen aan nieuwe wetgeving op het gebied van voedselveiligheid. Ten slotte heeft de bedrijfstak te maken met concurrentie uit lagelonenlanden. Zij wil de uitdagingen het hoofd bieden met een uitgebreid scholingsprogramma, mogelijk gemaakt door investeringen van de bedrijfstak en gesubsidieerd door het ESF. Deelnemers krijgen de kans zich bij te scholen en zich te certificeren tot en met mbo-4-niveau. Zo kunnen zij doorstromen naar hogere functies en zijn zij breder inzetbaar. De nadruk ligt op ouderen, vrouwen en medewerkers zonder startkwalificatie.   De V&G sector is een bijzonder gevarieerde bedrijfstak. Er is geen sprake van een collectieve CAO en dus ook niet van een eensluidend scholingsbeleid. De bedrijfstak kent weliswaar een lange scholingstraditie, maar sommige delen van de sector zijn op dat punt onderbedeeld. Het ESF-project brengt meer evenwicht in de verschillende scholingsinspanningen.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen