Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

ESF 2009-2010

Looptijd: van 1 april 2009 tot 31 maart 2010
Plattegrond van de locatie van het project

NXP is actief op het gebied van chips en software. Het is een complexe markt waar innovatie, (wereldwijde) concurrentie, prijserosie en onvoorspelbaarheid sterk overheersen. Belangrijk is om hierop in te kunnen spelen. Voortdurende scholing en training zijn daarom van levensbelang voor NXP. Het bedrijf heeft relatief veel ongeschoold of laaggeschoold personeel in dienst, dat werkzaam is op de productieafdeling. Met behulp van ESF-gelden verzorgt NXP opleidingen voor de medewerkers. Zo verkrijgen ze de nodige kennis en vaardigheden. Na de opleiding is het mogelijk door te stromen naar een functie op een ander niveau en zijn de werknemers breder inzetbaar. Daarnaast hebben ze een betere positie op de arbeidsmarkt.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen