Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

ESF-aanvraag 2009-2010 Auris

Looptijd: van 1 augustus 2009 tot 31 juli 2010
Plattegrond van de locatie van het project

Het onderwijs op de VSO scholen van de Koninklijke Auris richt zich op vervolgonderwijs in het mbo of uitstroom naar een (beschermde) werkplek. Met het ESF traject willen de scholen een betere afstemming op werk en/of vervolgonderwijs ontwikkelen. Hierbij ligt de nadruk op het uitvoeren van een arbeidskundig onderzoek dat meer mogelijkheden geeft voor leren in leerling/werkplaatsen en bij stages. Leerlingen houden een portfolio bij over hun vorderingen op school en in de praktijk. Het onderwijsaanbod wordt meer en meer een maatpak. De mogelijkheden en kwaliteiten van de leerling zijn het uitgangspunt voor zijn/haar lessenpakket en stage. Een evenwichtige verhouding tussen theorie en praktijk is hierbij van het grootste belang. Het project voorziet in nauwe samenwerking met andere organisaties uit het werkveld en met het bedrijfsleven

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen