Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

ESF Actie C De Zonnewijzer en Catharinaschool

Looptijd: van 1 september 2009 tot 31 augustus 2010
Plattegrond van de locatie van het project

De Zonnewijzer en de Catharinaschool verzorgen speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor kinderen die moeilijk opvoedbaar zijn of moeite hebben met leren. De scholen begeleiden de jongeren met behulp van ESF-subsidie naar een al dan niet beschermde werkplek of beroepsopleiding. De scholen willen hun leerlingen zo een zelfstandig leven geven op het gebied van wonen en werken. Om de overgang tussen school en werk te verbeteren brengen de scholen via een beroepskeuzetest in kaart wat elke leerling wil. Ze stemmen deze vraag af op de eisen van de arbeidsmarkt en het vervolgonderwijs. In leerling-werkplaatsen en interne en externe werkplekken leren de jongeren wat werken inhoudt. Oud-leerlingen krijgen naschoolse begeleiding. Voor een optimaal resultaat werken de scholen samen met het mbo, het bedrijfsleven, UWV WERKbedrijf, gemeenten, vmbos, re-integratiebureaus, sociale werkvoorzieningen, collega-scholen én de ouders.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen