Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

ESF & Praktijkschool Apeldoorn 3

Looptijd: van 1 augustus 2009 tot 31 juli 2010
Plattegrond van de locatie van het project

Praktijkschool Apeldoorn wil dat haar leerlingen zelfstandig kunnen deelnemen aan de maatschappij. In het ESF-project doorloopt iedere leerling een individueel onderwijstraject. De school biedt een gestructureerde en veilige omgeving die rekening houdt met wat de leerling kan en wil. De leerlingen kijken wat voor werk bij hen past. Ze oriënteren zich op beroepen en arbeid, maken beroepskeuzetests, krijgen praktische leeractiviteiten, volgen vakcursussen of lopen stage. Het doel van de school is om haar leerlingen te begeleiden naar betaald werk, verdere scholing of een combinatie daarvan. De school doet mee aan een pilot waarbij het beoordelen van de leerling plaatsvindt in praktijkgerichte situaties (meten tijdens het doen). Tevens onderhoudt Praktijkschool Apeldoorn contacten met andere scholen, UWV WERKbedrijf, MEE Veluwe, CWI en Activerium.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen