Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

euregio campus - Limburg / Niederrhein

Looptijd: van 1 januari 2019 tot 31 december 2021

Het project heeft als doel, de euregio rijn-maas-noord als een grensoverschrijdende onderwijs- en kennisregio zichtbaarheid te geven en ertoe bijdragen, de barrièrewerking van de grens verder te reduceren. De belangrijkste projectdoelen zijn:
– BOEIEN: De perceptie van de euregio rijn-maas-noord als aantrekkelijke vestigingslocatie voor scholieren en studenten moet vergroot worden.
– BINDEN: De voordelen van studeren in een grensregio zullen geïdentificeerd en verder ontwikkeld moeten worden. Aantrekkelijke grensoverschrijdende studiemogelijkheden moeten ontwikkeld en opengesteld worden voor studenten.
– VASTHOUDEN IN DE REGIO: De attractiviteit en zichtbaarheid van de euregio als mogelijk werk- en vestigingsklimaat voor afgestudeerden moet vergroot worden.

Deze doelen zullen bereikt worden met behulp van drie maatregelenpakketten:
1. Het eerste maatregelenpakket bestaat uit een ontwerp en implementatie van een gemeenschappelijk marketingconcept voor de euregionale onderwijs- en kennisregio.
2. Het tweede maatregelenpakket richt zich op het intensiveren van de samenwerking tussen de hogescholen op het gebied van onderwijs. Hier is het noodzakelijk om bestaande studie- en vervolgopleidingen en andere onderwijsvormen van beide bij het project betrokken hogescholen systematisch te vergelijken, snijpunten te identificeren en een gezamenlijk onderwijsaanbod te ontwikkelen.
3. De derde reeks maatregelen is bedoeld om de braindrain in de euregio te verminderen en om te zetten in een braingain. Dit omvat analytische maatregelen, maatregelen om matchmaking tussen afgestudeerden en regionale bedrijven (met name het MKB) te verbeteren, en maatregelen om de perceptie van de euregio rijn-maas-noord als aantrekkelijke werk- en vestigingslocatie voor afgestudeerden te verbeteren.

Het innovatieve aan het project is de nauwe interactie en vervlechting tussen de drie geschetste maatregelenpakketten. Samen moeten zij ertoe bijdragen dat de doelstellingen bereikt worden.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen