Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Euregio Maas-Rijn Observatorium van Delenquentie (EMROD) (INTERREG EMR)

Looptijd: van 1 september 2009 tot 30 september 2013

Bij het project EMROD gaat het om een volkomen unieke modelervaring in Europa, die ten doel heeft, haar concepten ook in andere grensoverschrijdende streken toe te passen.   Het project EMROD heeft verschillende taken. Enerzijds is het van plan, de bestaande (politiële) statistieken met elkaar in overeenstemming te brengen en te standaardiseren, d.w.z. de “objectieve” misdadigheid in de Euregio beter beseffen. Anderzijds stelt het project zich ten doel, met behulp van euregionale onderzoeken van het onveiligheidsgevoel, de nodige instrumenten te vervaardigen en resultaten op te leveren, anders gezegd over een beeld van de “subjectieve” misdadigheid beschikken. Tenslotte speelt het project, dankzij de uitvoering van plaatselijke veiligheidsdiagnoses, een belangrijke rol bij de steun van de instellingen en actoren op euregionaal niveau.   EMROD houdt zich met de verschillende problemen van criminaliteit bezig, die de inwoners van der EMR betreffen. Daarbij wordt een bijzonder aandacht aan de drugsproblematiek besteden, omdat haar behandeling door al de betrokken actoren, Justitie, Politie en Administratie, als prioritair werd geclassificeerd.   Nederlandse partner in dit project: - Provincie Limburg NL Limburglaan 10, NL-6229 GA Maastricht Contactpersoon: De heer Leon J. P. M. Frissen (gouverneur) dlsecgouv@prvlimburg.nl

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen