Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Euregio met smaak (INTERREG EMR)

Looptijd: van 1 maart 2010 tot 28 februari 2013

Euregio met Smaak is een innovatief project met als doel de Euregio te promoten als gastronomische topregio.   Bij de deelnemende partnerregio’s leeft het idee van een sterk eigen aanbod aan streekproducten en de nood om deze te promoten en communiceren. Dit doen we door clustering : bijv. In een restaurant a.d.h.v . een streekproduct de euregio-streek toeristisch te promoten. Doelstellingen hierbij :meer bezoekers naar de Euregio lokken, meer streekproducten aanbieden en de reeds aanwezige bezoekers doorlinken naar een clusterproduct. Middelen hiervoor kunnen zijn : qr-code , 0km-mobiel, Floreade,… (accent op technologische communicatie).   Elke partner heeft reeds een bepaalde know-how en zaak is om deze te bundelen en zo de Euregio te profileren als unieke, authentieke regio met een sterke identiteit. Het gemeenschappelijke imago zal dan tot een duurzame samenwerking leiden.   Nederlandse partner in dit project: - Stichting VVV Zuid Limburg Walramplein 6, NL-6301 DD Valkenburg aan de Geul Postbus 820, NL-6300 AV Valkenburg aan de Geul Contactpersoon: Mevrouw Anya Niewierra (algemeen directeur) anya.niewierra@vvvzuidlimburg.nl

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen