Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

euregio-Xperience

Looptijd: van 1 juli 2015 tot 30 juni 2019

Met het project euregio-Xperience wilde de euregio rijn-maas-noord jongeren in opleiding enthousiast maken om de Duitse arbeidsmarkt te verkennen. Met diverse activiteiten, waaronder taalcursussen, workshops, bedrijfsbezoeken en stagebemiddelingen bood euregio-Xperience jongeren in opleiding de kans om grensoverschrijdende ervaring op te doen.

In het project waren ondernemers betrokken die tijdens een bedrijfsbezoek hun bedrijf aan de jongeren konden presenteren. Het project bood taalcursussen die zich focussen op de vaktaal van de jongeren in opleiding, cultuurtrainingen die de cultuurverschillen van beide arbeidsmarkten bespreekbaar maakten, sollicitatietrainingen, stagebemiddelingen en bedrijfsbezoeken aan. De euregio rijn-maas-noord organiseerde cursussen Duits voor Nederlandse ROC’s en cursussen Nederlands voor Duitse Berufskollegs. Voor iedere cursus werden minimaal 10 data gereserveerd die ieder 90 minuten duurden. Ieder ROC of Berufskolleg in het gebied kon gratis gebruik maken van dit aanbod. Naast taalcursussen konden op de scholen ook workshops worden georganiseerd. Deze werden samen met de betreffende docenten op de inhoud van de lessen afgestemd en ingepland.

Bij sollicitatietrainingen werden de verschillen tussen solliciteren in beide landen besproken, hoe men zich bijvoorbeeld moet gedragen tijdens een sollicitatiegesprek bij een Duits bedrijf. Verder gaven veel ondernemers aan ook als gastdocent een bedrijfspresentatie te kunnen geven. Afhankelijk van de interesse van de jongeren in opleiding, kon de euregio rijn-maas-noord helpen bij de zoektocht naar een bedrijf aan de andere kant van de grens voor bijvoorbeeld een grensoverschrijdende stage.
Door het project euregio-Xperience was het voor de stagiaires mogelijk om (deels) de reiskosten vergoed te krijgen.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen