Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

euregio-Xperience (INTERREG DE-NL)

Looptijd: van 1 juli 2015 tot 30 juni 2019

Het project euregio-Xperience moet bij AZUBIS in Duitsland en MBO-leerlingen in Nederland het besef voor de mogelijkheden van een grensoverschrijdende onderwijs- en arbeidsmarkt doen groeien. De basis van dit project zijn sensibiliserende maatregelen die door middel van interculturele workshops in het MBO, praktijkgerichte sollicitatietrainingen en taalcursussen moeten leiden tot meer interculturele / grensoverschrijdende competentie en wederzijdse uitwisseling. Daarnaast is er gepland om ondernemers als gastdocenten uit te nodigen die kennis delen / uitwisselen met leerlingen. Uitgaande van deze maatregelen zullen er in het kader van dit project tevens bedrijfsbezoeken worden georganiseerd en stageplaatsen bemiddeld. Op die manier worden Duitse en Nederlandse bedrijven uit het MKB bij dit project betrokken. Deze bedrijven profiteren van dit Duits-Nederlands initiatief omdat hen dit in de gelegenheid stelt om – dankzij de grensoverschrijdende uitwisseling – contacten te kunnen leggen met Duitse en Nederlandse MBO-instellingen. Op deze manier krijgen de bedrijven toegang tot de toekomstige, goed opgeleide vakkrachten. De euregio rijn-maas-noord neemt als leadpartner de coördinerende taak over van dit project. Hierdoor kunnen alle Duitse en Nederlandse MBO-instellingen in gelijke mate profiteren van dit project.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen