Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

EuregioRail

Looptijd: van 1 december 2019 tot 30 juni 2022

Het grensoverschrijdende stedennetwerk MONT en de EUREGIO ondertekenden op 16 november 2017 een Letter of Intent en stelden zich daarmee tot doel de Duits-Nederlandse bereikbaarheid van de grensregio op alle modaliteiten te verbeteren. Met name de grensoverschrijdende ambities op het gebied van spoormobiliteit liggen hoog.
De wens en urgentie om een structurele, effectieve Nederlands-Duitse samenwerkingsstructuur op te bouwen is daarom groot. Ondanks het feit dat er binnen het EUREGIO-gebied reeds geruime tijd wordt samengewerkt als het gaat om grensoverschrijdende (spoor-)mobiliteit, moet worden geconstateerd dat er nog geen sprake is van breed gedeelde beleidsuitgangspunten, gestructureerde inhoudelijke afstemming of van een gecoördineerde lobby. Een eerste analyse leert dat Nederlandse en Duitse partijen elkaar nog in onvoldoende mate op eigen initiatief vinden. Daarnaast is sprake van een fragmentatie van initiatieven en onderlinge afspraken die een effectieve en efficiënte omzetting van de ambities in de weg staan. Het project EuregioRail beoogt deze efficiëntieslag te slaan. De ambitie om een gezamenlijke Euregionale uitvoeringsagenda voor grensoverschrijdende spoorverbindingen op te stellen met een bijbehorend lobbyplan en communicatiestrategie staat daarbij op de eerste plaats.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen