Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

euroCAT (INTERREG EMR)

Looptijd: van 1 juni 2009 tot 30 oktober 2014

Het doel van het project euroCAT is tweeledig: a) de ontwikkeling van een gezamenlijke database met kenmerken van kankerpatiënten, tumors en behandelingen. Het kopiëren van gegevens uit bestaande databases en deze op een grote schaal met elkaar in verband brengen zal de kennis over kanker sterk vergroten en stelt de onderzoekers tevens in staat een voorspelling te doen van individuele behandelresultaten in de komende drie jaar. b) Het vinden van patiënten voor klinisch onderzoek evenals het verminderen en versnellen van de administratie rondom klinisch onderzoek.   Met dit project kunnen artsen de kwaliteit van de behandeling per kankerpatiënten drastisch verhogen en daarnaast de snelheid en kwaliteit van klinisch onderzoek verbeteren. Dit is revolutionair in termen van kankeronderzoek en behandeling. Nergens ter wereld zal zoveel specifieke informatie beschikbaar zijn op één plaats. De Euregio Maas-Rijn wordt hierdoor een ideale plaats voor het verrichten van klinisch onderzoek.   Het project zal ook als een katalysator werken voor onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, dankzij het feit dat onderzoeksresultaten op grote schaal snel en efficiënt verzameld en gevalideerd kunnen worden.    Andere Nederlandse partner in dit project: - Maastricht University Medical Center + (MUMC+) Postbus 616, NL-6200 MD Maastricht Contactpersoon: Lou Brans Brabant (Vice-voorzitter raad van bestuur MUMC) LBB@arvb.azm.nl   - MAASTRO Innovations BV (geassocieerde partner) Dr. Tanslaan12, NL-6229 ET Maastricht Contactpersoon: Mevrouw Claire Prummel (Chief Operating Officer) claire.prummel@maastro.nl   - Cathrina Ziekenhuis Eindhoven Postbus 1350, NL-5602 ZA Eindhoven Michelangelolaan 2, NL-5623 EJ Eindhoven Contactpersoon: H. G. O. M. Berkers (Raad van bestuur) wim.dries@catharina-ziekenhuis.nl

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen