Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

F2AGRI-effluent to agriculture (INTERREG VLA-NED)

Looptijd: van 1 oktober 2016 tot 30 september 2019

Water is een cruciale grondstof voor de landbouw. Verschillende landbouwgebieden kampen door de toenemende klimaatsverandering echter met een algemene verdrogingsproblematiek. Daarnaast werd grondwater jarenlang overmatig opgepompt waardoor zowel kwantiteit als kwaliteit bedreigd zijn. De schaarste aan gezond grondwater zorgt ervoor dat de land- en tuinbouwsector voor de nodige uitdagingen komt te staan.

Zowel in Nederland als in Vlaanderen zijn landbouwers daarom pro-actief op zoek naar alternatieve waterbronnen. Ook voor de industrie is water onmisbaar: zowel in Nederland als Vlaanderen hebben bedrijven water nodig voor hun procesvoering waarna het wordt gezuiverd en geloosd op oppervlaktewater. 

‘F2AGRI’ zet zich in om industrieel gezuiverd afvalwater – alias effluent - ter beschikking te stellen op de akkers van land- en tuinbouwers. Het is een duurzame benadering in termen van tijdsinvestering, energie, transport en waterhergebruik. Bierbrouwerij Bavaria (Lieshout, Nederland) en groenteverwerkend bedrijf Ardo (Ardooie, Vlaanderen) nemen deel aan dit traject. Hoewel beide familiebedrijven geen verplichtingen hebben omtrent het ter beschikking stellen van effluent en ook geen onmiddellijke return zullen krijgen, streven ze naar duurzaam watergebruik zowel binnen als buiten de fabriek. Bij Bavaria zal een waterverdeelsysteem geïnstalleerd worden, bij Ardo een irrigatienetwerk. Een 120tal landbouwers zullen uiteindelijk gebruik kunnen maken van het gezuiverde water. 

Project verantwoordelijke
VITO

Project partners
Inagro
ZLTO
Ardo
Bavaria
De Vereniging Industriewater

Meer info: www.grensregio.eu

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen