Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

FairingFlex

Looptijd: van 1 augustus 2021 tot 31 augustus 2022

In het project Fairing Flex wordt gewerkt aan twee toepassingen: 1.) Ontwikkeling van een individueel prototype voor gedeeltelijk zelfdragende stroomlijnkappen voor velomobielen en speciale fietsen en 2.) Ontwikkeling van individuele, dragende voedseltransportkisten voor Cargobikes. De nadruk ligt hier op de productie van de prototypes met behulp van het Fleximould-procédé dat in het kader van het Smart Production-project is ontwikkeld (https://www.youtube.com/watch?v=rseRytONJzE). De vorm van de transportkisten van Cargobikes en de bekleding van Velomobiles moeten voornamelijk individueel worden ontworpen, afhankelijk van de toepassingseisen. Bovendien speelt zowel bij gekoeld als bij warm vervoer van levensmiddelen het behoud van de temperatuur door isolatie een belangrijke rol.Fietsen (met of zonder elektrische aandrijving) vormen een minder vervuilend alternatief voor gemotoriseerd vervoer. Voor mobiliteit over langere afstanden, die niet afhankelijk is van het weer, zijn ligfietsen met een gesloten kuip (zogenaamde velomobielen) ontwikkeld, en bakfietsen voor het vervoer van ladingen over korte afstanden. De verplaatsingspatronen en de afgelegde afstanden variëren naargelang van het bediende marktsegment („Untersuchung des Einsatzes von Fahrrädern im Wirtschaftsverkehr“ (WIV-RAD), J. Gruber, C. Rudolph, 2016). Lichtgewicht constructie speelt hier een bijzondere rol, omdat een laag gewicht van de kuip of laadbak minder (elektrische) energie vraagt bij het gebruik van de fiets.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen