Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

FARM-IT

Looptijd: van 1 oktober 2018 tot 31 december 2021
Plattegrond van de locatie van het project

Het project FARM-IT speelt in op de toenemende innovatieslag rond dataficatie in de agrifood. Data is niet meer weg te denken uit alle schakels in de keten. Van slimme akkerbouw tot nieuwe stalsystemen, genetica, tracking & tracing van dieren, het meten van consumentengedrag tot en met duurzaamheid, data is onontbeerlijk geworden voor de concurrentiepositie van de (Zuid-)Nederlandse agrifood.

De uitdaging is echter niet alleen technologisch van aard. In toenemende mate is een structureel probleem zichtbaar op de arbeidsmarkt. Er is te weinig kennis van data bij het overgrote deel van het MKB. Een aanzienlijk deel van het MKB dat niet voorop loopt, weet niet wat data kan opleveren voor het bedrijf, data maturiteit is laag, en data-eigenaarschap is ongewis. De werknemers van nu zijn onvoldoende opgeleid in deze materie. De werknemers van de toekomst krijgen nu nog opleiding in een onderwijssysteem dat óf ICT, óf agrifood als richting heeft. In de cross-over ligt de huidige en toekomstige vraag op de arbeidsmarkt en het aanbod sluit niet aan. Er is dus behoefte aan een project dat deze uitdaging centraal stelt. De partners in FARM-IT gaan deze uitdaging aan.

De doelstelling van FARM-IT betreft de verbetering van de aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de cross-over tussen agrifood en ICT. Het partnership bestaat uit onderwijsinstellingen (Koning Willem I College, HAS Hogeschool, Avans Hogeschool, TU Eindhoven en Tilburg University (Jheronimus Academy of Data Science), bedrijven (KPN, ATOS Nederland, Farmhack en Fruitmasters BV) en netwerkorganisaties (de Grow Campus – tevens penvoerder). Zij maken zich gezamenlijk sterk voor drie werkpakketten, waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:
• Het opleiden van talent dat in staat is de agrifood innovatievraagstukken van de toekomst te organiseren;
• Het creëren van innovatieve onderwijsvormen met expertise van diverse onderwijsinstellingen met uiteenlopende domeinkennis (Agrifood, ICT);
• Het realiseren van doorlopende leerlijnen van MBO-HBO-WO.

Het realiseren van een laagdrempelige praktijkomgeving waar bedrijven met relevante casuïstiek experimenteren met de waarde van data. Adaptief onderwijs mogelijk maken door feedback loops te organiseren tussen de genoemde praktijk casuïstiek en het zich ontwikkelende curriculum bij de betrokken kennisinstellingen. De realisatie van een datalab waar studenten, lectoren en bedrijven samenkomen om te werken aan de praktijk. Awareness bij het MKB creëren over de rol die data speelt in de sector en de waarde die data kan betekenen voor het bedrijf. Deze activiteiten kennen een bijzonder innovatieve presentatie, waaronder methodieken zoals masterclass expedities, flipping the classroom methodes, superhackathons en colleges voor zowel MBO-, HBO- als WO-studenten. De samenwerking én de wijze waarop onderwijs wordt aangeboden zijn innovatief.

Er is in zes maanden voorafgaand aan dit subsidieproject, geïnvesteerd in een uitgebreide verkenning van de businesscase voor dit onderwijstraject dat commitment heeft van aansprekende bedrijven uit de agrifood en ICT. De uitkomsten hiervan zijn als bijlage toegevoegd en daarmee is deze subsidieaanvraag versterkt. Er zijn diverse scenario’s ontwikkeld voor uitbreiding van de effecten van dit project en om nog meer vraagsturing te realiseren. Dat varieert van lidmaatschapsmodellen tot een mogelijk toekomstig commercieel model.

Het project kent een sterk partnership, maar heeft ook in het netwerk veel commitment behaald. Zo zijn onder meer support letters verkregen van de ZLTO, Agrifood Capital, de Rabobank en Gemeente ’s Hertogenbosch.

FARM-IT beoogt in drie jaar minimaal 100 studenten af te leveren, minimaal 40 nieuwe bedrijven te betrekken, drie superhackathons te organiseren, een datalab voor studenten en bedrijven te ontwikkelen, vijf masterclass expedities te organiseren, drie leerlijnen bij MBO-HBO-WO te realiseren en drie innovatieve onderwijsvormen tussen de onderwijsinstellingen (gezamenlijke parttime hoogleraar HBO/WO, gezamenlijke minors, etc.).

Met dit project is een investering gemoeid van € 2.255.524. Een private bijdrage van € 211.210 wordt door bedrijven geleverd om het belang van dit toegepast onderwijsproject voor de sector te realiseren.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen