Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Fieldlab Composieten Onderhoud & Reparatie: Bouwen aan het DCMC

Looptijd: van 1 maart 2017 tot 29 februari 2020
Plattegrond van de locatie van het project

Op het snijvlak van Maintenance, innovatieve materialen en de luchtvaartsector, heeft Zuid-Nederland een uitstekende concurrentiepositie weten te veroveren. Om in de toekomst de concurrentiepositie uit te bouwen dient te worden ge?nvesteerd in hoog-technologisch onderzoek in niches waar Zuid-Nederland het verschil kan maken. Het ?Fieldlab Composieten Onderhoud en Reparatie: bouwen aan het Development Center for Maintenance of Composites (DCMC)?, moet d? plek worden waar inspectie en reparatie van composiet materiaal samengebundeld wordt. In het al sterk ontwikkelde fysieke kristallisatiepunt in Woensdrecht, komen de meest beeldbepalende spelers op dit terrein samen om het DCMC project vorm te geven.

Dit project speelt in op drie belangrijke ontwikkelingen en economische kansen:
? Het toenemend gebruik van composiet materiaal in tal van toepassingen, waaronder de aerospace, automotive, maritieme industrie, bouw, energie (windmolens) en infrastructuur.
? De ontwikkeling van nieuwe technologische toepassingen in de maintenance sector rond inspectie- en reparatietechnologie;
? De economische concurrentiepositie van Zuid-Nederland op het terrein van hoogtechnologische maintenance toepassingen in de luchtvaartindustrie.

De proeftuinconstructie zorgt voor het systeemversterkende effect. Zonder slimme inspectie geen goede reparatie. Door de beste partners op het terrein van fundamenteel onderzoek (NLR, TUDelft), te combineren met industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling van het bedrijfsleven (Fokker Services, Airborne Services, TiaT, Dutch Terahertz, Damen Shipyards), wordt een nieuwe innovatiecluster ontwikkeld. Om deze centrale netwerk-, onderzoeks- en innovatiefaciliteit vorm te geven, is Stichting DCMC opgericht. Deze gaat het cluster exploiteren richting de toekomst, door innovatief MKB te combineren met de kennis van toekomstig toetredende OEM-ers. Met de steun van onder andere BOM en REWIN, wordt gewerkt aan het aantrekken van nieuwe spelers voor het cluster, zodat een mondiaal onderscheidende concurrentiepositie wordt ontwikkeld.

De weg naar versterking van het innovatiesysteem is typerend voor de luchtvaartsector. De markt kent een klein aantal spelers met een jarenlange reputatie in de markt. Zonder deze organisaties heeft systeemversterking geen nut. Daarnaast is de markt voor luchtvaart, en alle aanpalende sectoren (materialen, maintenance), zeer hoog-technologisch van aard. Zonder uitvoerig fundamenteel onderzoek en industri?le ontwikkeling is geen certificering mogelijk. En zonder deze kennis en werkwijze, is het cluster niet interessant voor internationale toonaangevende bedrijven in de luchtvaart. Het F35 dossier toont dit aan. Het is ook daarom dat het partnership zich in dit project vooral manifesteert op het terrein van fundamenteel onderzoek en industri?le ontwikkeling. Het Fieldlab neemt de gehele ?wasstraat? mee, van inspectie tot preparatie en reparatietechnologie?n, en de uitwerking daarvan op diverse composiet structuren. Daar waar andere clusters in Nederland en daarbuiten zich vooral richten op het ontwikkelen van het composiet materiaal, is dit Fieldlab gericht op het onderhoud daarvan.

De toekomstige business case is sterk. In het projectplan wordt een duidelijk cijfermatig onderbouwde niche geportretteerd waar het partnership op inspeelt. Het gaat dan onder meer om:
? Een toekomstige ?wasstraat? / ?one-stop-innovation-shop?, waarbij diverse inspectie- en reparatie technieken gelijktijdig in ontwikkeling zijn. Desintegratie van reparatie enerzijds, en inspectie anderzijds, heeft onvoldoende effect op de markt;
? Een toepassing in de luchtvaart, maar ook met cross-over mogelijkheden naar andere markten (hier de maritieme sector, maar ook de automotive, infrastructuur en bouw);
? Een sterk verdienmodel dat een aantal toonaangevende founding fathers kent, en een goed verdienmodel bouwt voor de periode na subsidie (als het onderzoek is verricht);
? Het beschikbaar stellen van kapitaalgoederen, machines en materialen voor testing;
? Een ontwikkelvehikel dat het mogelijk maakt om op termijn meerdere partijen aan te sluiten die op dit terrein actief zijn, en het cluster en de concurrentiepositie versterken.

De partners zijn verspreid over het land, maar de effecten komen ten goede aan het programmagebied. Toonaangevend willen zijn op mondiaal niveau, vraagt om spelers die dat waar kunnen maken. Deze zijn verbonden aan DCMC. De doelstelling van de proeftuin is om continu innovatie projecten te ontwikkelen op het gebied van inspectie en reparatie van composiet materiaal. Hiermee wordt het fieldlab DCMC het toonaangevende cluster in de wereld voor composietreparaties en presenteert Zuid-Nederland zich hiermee als topspeler in het MRO-veld.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen