Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Focus op werk

Looptijd: van 1 augustus 2011 tot 31 juli 2012
Plattegrond van de locatie van het project

De Berkenschutse is één van de twee gespecialiseerde scholen in Nederland voor jongeren met leer- en gedragsproblemen in relatie tot epilepsie en autisme. Met hulp van ESF investeert de school in een werkwijze die leerlingen voorbereidt op een plek op de arbeidsmarkt. Zo ontwikkelt de school een breder aanbod aan assessmentinstrumenten. Leerlingen die het nodig hebben kunnen een individueel en praktijkgericht leerwerktraject volgen, gericht op het behalen van een diploma en uitstroom naar werk.   Op de werkplaatsen krijgen de leerlingen training in algemene werknemersvaardigheden. Daarnaast worden nieuwe werkplaatsen opgezet die zich vooral richten op de sterke kanten die met de stoornis samenhangen, zoals bovengemiddelde concentratie, oog voor detail en logisch denken. Via branchegerichte cursussen kunnen leerlingen vakspecifieke beroepsvaardigheden aanleren die met een erkende certificering worden aangetoond.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen