Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

FOOD 2020 - Phase II

Looptijd: van 1 juli 2018 tot 31 december 2021

In het hele Nederlands-Duitse INTERREG-gebied speelt de foodsector economisch gezien een grote rol. Tegelijkertijd is het aandeel mkb-bedrijven in de sector zeer hoog, aan weerszijden van de grens. De wereldwijde economische ontwikkelingen en de steeds hogere eisen van de consument vragen veel van deze bedrijven

Met de Europa 2020-strategie heeft de Europese Commissie een duidelijke richting gegeven aan de ontwikkelingen binnen Europa. Binnen FOOD2020 Fase II worden de hoofdlijnen en doelen van Europa 2020 vertaald naar de foodsector in de grensregio om zo de innovatiekracht van de sector in de regio op de lange duur te versterken.
Om het strategisch initiatief AgriBusiness & Food van INTERREG Programma Deutschland-Nederland te ondersteunen, biedt FOOD2020 kansen voor het ontwikkelen van nieuwe producten en processen. Het bedrijfsleven, en met name de deelnemende mkb-bedrijven, wordt ondersteund in zijn innovatiekracht. Zo kunnen de bedrijven hun economische perspectieven voor de toekomst veiligstellen.

Thematische bijdragen aan het strategisch initiatief kunnen door het mkb in de volgende uitdagingen worden uitgewerkt: duurzaamheid, voedselveiligheid, gezonde voeding, voedselzekerheid en sociale innovatie.

Er is een budget van 4,4 miljoen euro uitgetrokken voor 19 innovatieprojecten en 7 Denktanks in de landbouw- en voedingsindustrie in de hele projectregio. Bij het project zijn partners uit alle deelnemende regio's betrokken. De innovatieprojecten zijn grensoverschrijdend en worden uitgevoerd door partners in Nederland en Duitsland. De projectkosten met een maximum van 270.000 euro worden voor 50% gefinancierd. Alle innovatieprojecten in de projectregio zijn al binnen de projectperiode toegekend. Binnen de reeds gelanceerde Denktanks werken wetenschappers en experts samen met bedrijven in meerdere sessies aan oplossingen voor actuele vraagstukken binnen de foodsector. Het gaat dan bijvoorbeeld om zaken als alternatieve eiwitbronnen, circulaire economie en clean labeling.

Lead partner DIL e.V. en de regionale coördinatoren BOM, LIOF, NV NOM, Oost NL en TCNN alsmede FPI e.V. en GIQS e.V. ondersteunen de deelnemende bedrijven.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen