Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Food Pro.tec.ts

Looptijd: van 1 juli 2016 tot 31 december 2020

Food Pro?tec?ts is ontwikkelt om technologische innovatie van hoogste kwaliteit naar het hart van het Duitse en Nederlandse bedrijfsleven te kunnen brengen. Om deze uitdaging te kunnen bereiken zijn er zakenlui uit de regionale agri en food sector in verschillende technologische innovatieclusters uitgenodigd, om hier van innovatie deskundigen te kunnen leren hoe nieuwe technologieen ontwikkelt en gebruikt kunnen worden. De nieuwe technologieen die uit dit project gaan resulteren zijn precisiewerk: ze zijn enerzijds perfect afgestemd op de belangstellingen van vooral MKBers uit de regio, anderzijds zijn ze gebouwd om hun concurrentiepositie in vergelijking met andere agri food regios in de hele werels verder te kunnen verbeteren. Daar komt nog eens bij, dat het project wil bijdragen aan de transitie van de hele sector ivm de eisen van de moderne maatschappij: de productie van voedingsmiddeleln moet gebaseerd zijn op duurzaamheid, regionaliteit en kwaliteit. Het project heeft een looptijd van vier jaar. De in totaal 18 projectpartners zijn in zeven verschillende innovatieclusters georganiseerd en beschikken er over een budget van bijna 10 miljoen euro. Inhoudelijk gezien maken er de volgende thematische speerpunten deel van het project uit: het verbeteren van de consumentenbescherming en ?voorlichting, het verminderen van water- und voedingsverspilling binnen de productie, het vergroten van diergezondheid en ?welzijn en het opsporen van nieuwe mogelijkheden om uit biomassa nieuwe producten van hoge kwaliteit te maken.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen