Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

FOOD2020

Looptijd: van 1 juli 2015 tot 30 juni 2018

In heel het Duits-Nederlandse INTERREG-gebied speelt de foodsector economisch gezien een grote rol. Tegelijkertijd is het aandeel MKB-bedrijven in de sector het zeer hoog, aan weerszijden van de grens. Met name van de MKB-bedrijven wordt zeer veel gevraagd, kijkende naar de wereldwijde economische ontwikkelingen en de consumenten die steeds hogere eisen stellen.

Om de concurrentiekracht van de foodsector in de regio te versterken en bedrijven zo voor te bereiden op het jaar 2020, richt het FOOD2020-project zich uitdrukkelijk op het Europese 2020-concept voor slimme, duurzame en inclusieve groei.

In innovatieprojecten en haalbaarheidsstudies werken middelgrote en kleine bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk aan innovatieve ontwikkelingen. Voorbeelden van projectthema’s zijn de ontwikkeling van biobased verpakkingsoplossingen, voeding op basis van insecten of oplossingen om gecontroleerd planten te verbouwen in stedelijk gebied. Ook de ontwikkeling van een app met spelelementen voor interne scholing en de organisatie van een Duits-Nederlands stageprogramma zijn onderwerpen van Food2020.

Het project is nu afgerond en heeft geleid tot een groot aantal nieuwe producten, processen, services en oplossingen voor bestaande en toekomstige uitdagingen in de foodsector. Op de homepage van FOOD2020 www.food2020.eu zijn wat resultaten gepubliceerd.

Het projectconsortium, met DIL als coördinator, wordt een tweede fase van FOOD2020 uitvoeren. Daarin wil men bedrijven ondersteunen bij de praktijktest van succesvolle ideeën uit de haalbaarheidsstudies en op die manier de regio voorbereiden op de uitdagingen die nog in het verschiet liggen. Met een budget van ca. 4,4 miljoen euro kunnen nog eens 19 innovatieprojecten worden ondersteund. Ook worden er 7 Denktanks gevormd rond concrete onderwerpen. Die zullen zich gedurende een langere periode bezighouden met concrete kwesties rondom de toekomst van ons voedsel vanuit het perspectief van de bedrijven.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen