Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

FOOD2020 (INTERREG DE-NL)

Looptijd: van 1 juli 2015 tot 30 juni 2018

In heel het Duits-Nederlandse INTERREG-gebied speelt de foodsector economisch gezien een grote rol. Tegelijkertijd is het aandeel MKB-bedrijven in de sector het zeer hoog, aan weerszijden van de grens. Met name van de MKB-bedrijven wordt zeer veel gevraagd, kijkende naar de wereldwijde economische ontwikkelingen en de consumenten die steeds hogere eisen stellen. Om de concurrentiekracht van de foodsector in de regio te versterken en bedrijven zo voor te bereiden op het jaar 2020, richt het FOOD2020-project zich uitdrukkelijk op het Europese 2020-concept voor slimme, duurzame en inclusieve groei. De vijf thema’s - onderzoek en ontwikkeling, klimaatverandering en duurzaamheid, sociale inclusie, onderwijs en werkgelegenheid - worden binnen FOOD2020 vertaald naar de behoeften van de foodsector in de Duits-Nederlandse grensregio door te investeren in de opbouw van grensoverschrijdende netwerken tussen bedrijven en instellingen voor onderzoek en onderwijs.De vertaalslag wordt binnen FOOD2020 gemaakt met behulp van gerichte, vraaggestuurde innovatieprojecten en haalbaarheidsstudies door in te zetten op de ontwikkeling van nieuwe producten en processen, het terugdringen van grondstoffengebruik in het productieproces en het werven en behouden van gekwalificeerde medewerkers voor een efficiënt gebruik van de nieuwe technologieën. Daarmee wordt binnen het INTERREG-gebied gefaseerd en geleidelijk een modelregio opgebouwd voor een toekomstbestendige food industrie.Rond de vijf thema’s zijn in totaal 10 grensoverschrijdende innovatieprojecten gepland. De innovatieve ontwikkelingen die dit oplevert worden bij 84 bedrijven in de regio toegepast. Bovendien worden rond de vijf thema's 25 haalbaarheidsstudies uitgevoerd waarin nieuwe technologiëen voor 50 MKB-bedrijven aan weerszijden van de grens op hun technische haalbaarheid worden getoetst. De resultaten van de haalbaarheidsstudies vormen de basis voor nieuwe commerciële activiteiten voor verdere ondersteuningsmaatreg

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen