Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie

Fysieke Digitale Delta

Looptijd: van 1 februari 2013 tot 1 februari 2015

Centraal ontsluiten digitale informatie voor alle waterbeheerders

De watersector heeft veel baat bij slimme ICT-toepassingen. De waterbeheerders in Nederland investeren jaarlijks vele miljoenen euro’s op basis van gegevens, data en voortgebrachte informatie. Het nationale programma Digitale Delta heeft de ambitie om een kwaliteitsslag te maken door het beschikbaar stellen van betrouwbare data via een gezamenlijk open, schaalbaar en beheersbaar IT-platform. Daarbij gaat het om het centraal ontsluiten van data, die eenduidig geïnterpreteerd kunnen worden, zodat toegepaste informatie ontstaat voor alle relevante publieke en private partijen. Via dit IT-platform worden bestaande en nieuwe (open) data eenvoudiger en breder ontsloten en wordt het hergebruik van toepassingen, tools, modellen en algoritmen mogelijk gemaakt. Dit leidt tot efficiency- en kwaliteitsvoordelen voor de waterbeheerders en verlaagt de drempel voor onderzoekers en bedrijfsleven om nieuwe kennis toe te passen.

Kansen voor West droeg bij aan het deelproject ‘De Proeftuin Fysieke Digitale Delta’. Daarvoor richtte het Hoogheemraadschap van Delfland een proeftuin in, met vijf proefprojecten op het gebied van informatiemanagement, R&,D en innovatie. Vanuit ieder project werd de meerwaarde van het platform ervaren, zoals bij de showcase pilot ‘slim sturen op zoutintrusie’. Dankzij het platform konden in dit project bestaande databronnen en informatiesystemen met elkaar worden verbonden. Delfland kan nu op een eenvoudige manier diverse eigen data ontsluiten en beschikbaar stellen aan de buitenwereld. Bovendien kan sindsdien steeds beter tegemoet gekomen worden aan het toegenomen aantal verzoeken om informatie van buitenaf.

Samenwerking tussen : TU Delft, Rijkswaterstaat, het Hoogheemraadschap van Delfland, IBM en Deltares.

Wist je dat

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Ben jij nieuwsgierig naar deze projecten? Een keer per jaar organiseren we de Europa om de hoek Kijkdagen. Grijp deze kans en kom langs! Kijk voor meer informatie op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al jaren aan economische groei en de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Zo zijn in Nederland een heleboel verschillende projecten die deels worden gefinancieerd met Europees geld.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! Heb je een idee voor een project of wil je meer weten over het aanvragen van een Europese subsidie? Dan vind je hier meer informatie:

raak geïnspireerd bekijk de fondsen