Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Gecombineerde pulsvisserij garnalen-platvis

Looptijd: van 4 januari 2011 tot 30 augustus 2012

De TH10 (Tholen 10) is een eurokotter die acht tot negen maanden per jaar actief is binnen de 12 mijlszone, waar ook de zogenaamde Voordelta onder valt. De TH 10 gebruikt verschillende visserijtechnieken. Om het economisch perspectief voor de gemengde visserijbedrijven te verbeteren, wil men graag investeren in een techniek die de sterk bodemberoerende visserijtechnieken vervangt en meerdere visserijen ondersteunt. Samen met de Stichting Verduurzaming Garnalenvisserij en Delmeco Group B.V. ontwikkelt TH10 een economisch en ecologisch rendabele ‘pulstechniek’ die bruikbaar is voor zowel de garnalenvisserij als de platvisvisserij. In dit project past men de pulstechniek van Delmeco Group B.V. en een nieuw ontwikkeld vistuig toe bij het vissen op garnalen. De installatie aan boord moet ook de combinatie met de visserij op platvis mogelijk maken. Voor beide visserijen zijn verschillende pulsfrequenties nodig. Het project levert naast een verbetering van het economisch perspectief een bijdrage aan een blijvende verduurzaming van de garnalen- en platvisvisserij. Medegebruik van de Voordelta op een verantwoorde wijze, met behoud van natuurwaarden, komt met deze innovatie een stap dichterbij. Het project wordt wetenschappelijk begeleid door het Landbouw Economisch Instituut (LEI) en het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO). Het project wordt mede ondersteund door de provincies Zuid-Holland en Zeeland. Subsidieregeling: Duurzame ontwikkeling visserijgebieden 2011-1

Wist je dat?

In heel Europa werken er 350.000 mensen in de visserijsector.

De Europese Unie is de vierde visproducent ter wereld en levert een belangrijke bijdrage aan de Europese economie.

Er was in Europa 2,9 miljard bedoeld voor gebieden met een achterstand (convergentiegebieden) en 933 miljoen euro voor andere gebieden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen