Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Geef de oester 1 zandkorrel, hij maakt een parel 2

Looptijd: van 1 augustus 2011 tot 31 juli 2012
Plattegrond van de locatie van het project

De Thriantaschool is een openbare school voor zeer moeilijk lerenden en meervoudig gehandicapte jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. Om een passende werkplek te creëren is het noodzakelijk om leerlingen een passende leerplek te bieden. Het ESF-subsidieproject staat bij de Thriantaschool niet op zichzelf. Alle voorgenomen plannen en ambities worden beschreven in het schoolplan van 2011-2015, waarvan het ESF-project deel uitmaakt.Training op maat is nodig om de juiste competenties te leren die nodig zijn om een passende werkplek te verwerven. Van de begeleiders wordt gevraagd een voortdurende inschatting te maken welke training de leerlingen nodig hebben. Iedere leerling van 15 jaar en ouder heeft een eigen lesrooster, dat is gekoppeld aan het uitstroomprofiel (dagbesteding, sociale werkvoorziening, werk of een vervolgopleiding). Hierbij zijn de mogelijkheden het uitgangspunt, niet de beperking. In het nieuwe vak ‘arbeidstoeleiding’ worden sollicitatievaardigheden getraind, bedrijven bezocht en een beroepskeuzetest gedaan. De externe stage biedt de optimale voorbereiding op toekomstig werk.Voor succesbehoud is nazorg bij schoolverlaters een belangrijke factor. De Thriantaschool organiseert een jaarlijkse terugkomavond voor oud-leerlingen en hun ouders en één middag per week is een telefonische helpdesk beschikbaar.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen