Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Geen brug te ver 3

Looptijd: van 1 augustus 2009 tot 31 juli 2010
Plattegrond van de locatie van het project

Mytylschool De Brug is een school voor gehandicapte kinderen van vier tot twintig jaar. Deze jongeren redden het niet zonder extra begeleiding. De school wil haar leerlingen met behulp van ESF-gelden zo zelfstandig mogelijk laten zijn op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. De school biedt onderwijs op maat en speelt daarbij in op wat de leerling kan en wil. Voor de doelgroep is een naadloze overgang tussen school en werk belangrijk. Door middel van nagebootste praktijksituaties, interne en externe stages leert de jongere wat werken inhoudt en welke vaardigheden hij of zij daarvoor nodig heeft. De leerlingen behalen certificaten via vakcursussen en -trainingen. Oud-leerlingen krijgen naschoolse begeleiding. De school streeft naar samenwerking met andere partijen om de arbeidsintegratie van de leerlingen te vergroten.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen