Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Gemeente Heerlen

Looptijd: van 31 mei 2008 tot 30 mei 2009
Plattegrond van de locatie van het project

In Heerlen bestaat een groep kwetsbare mensen die niet op een volwaardige manier aan de samenleving deelneemt. Met steun van het ESF wil zorginstelling RIMO daar iets aan veranderen. Veel van deze mensen dreigen buiten de boot te vallen omdat het reguliere aanbod van maatschappelijke re-integratie hen niet bereikt. Via dit re-integratietraject wil RIMO hen allereerst op weg helpen naar een vorm van deelname aan de samenleving. Het traject bestaat uit begeleiding bij recreatie, educatie en dagbesteding en training in elementaire vaardigheden. Daarmee krijgen deze mensen weer uitzicht op al dan niet betaald werk. Dat is uiteindelijk het doel van het project.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen