Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Geo Valley

Looptijd: van 1 juli 2007 tot 30 september 2013

Onze leefomgeving staat steeds meer onder druk. Door de noodzaak de schaarse ruimte te gebruiken en te beheren, de gevolgen van ingrepen op de maatschappij te voorspellen en de risico's als gevolg van klimaatverandering te bepalen is het belangrijk om te beschikken over wereldwijde, actuele geo-informatie. Het Geomatics Business Park (GBP) huisvest bedrijven en kennisinstellingen actief in deze innovatieve, snel groeiende geomatica sector.

Geo Valley wil met innovatieve, op ruimtevaartgegevens gebaseerde geomatica producten en diensten bijdragen aan een schone en veilige leefomgeving en het ontwikkelen van nieuwe economische bedrijvigheid.

Geo Valley bestaat uit twee deelprojecten. Het eerste is opgedeeld in 4 thematische clusters: lucht, ruimte, water en geomatica technologie &, infrastructuur. Binnen ieder cluster is een verzameling van bedrijven en instellingen actief om innovaties te ontwikkelen die aansluiten bij de toenemende behoefte aan geo-informatie in onze maatschappij. Ook streeft Geo Valley er naar de beschikbaarheid en toegankelijkheid van geo-informatie te verbeteren door ontwikkeling van op Internet gebaseerde faciliteiten.

Het tweede deelproject richt zich vooral op de creatie van meerwaarde voor alle stakeholders, het bewaken van output doelstellingen, project management, de positionering van GBP als internationaal dienstencentrum voor omgevingsinformatie en het bevorderen van de synergie, kennisborging en promotie.

Samenwerking tussen : Alkyon-Arcadis, Argeops, BMT ARGOSS, Ecoflight, Infram, IMARES, ITC, NLR, SOVON, Stichting GBP, TNO, TU Delft, de Universiteit van Amsterdam en Stichting Geomatica Business Park.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen