Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

GEP digital

Looptijd: van 1 oktober 2019 tot 30 juni 2021

Het onderwerp van dit project is het testen en implementeren van een methodologie voor procesvisualisatie en procesmodellering in MKB/KMU-bedrijven, die al in grote bedrijven wordt gebruikt. Deze methodologie is de ?Business Process Model and Notation? ? taal (BPMN, Nederlands: bedrijfsprocesmodel en -notatie) een grafische specificatietaal in bedrijfsinformatiesystemen en in het procesmanagement. Het biedt symbolen die gebruikt kunnen worden om bedrijfsprocessen en workflows te modelleren en documenteren. BPMN2 voldoet aan een internationale norm volgens ISO/IEC 19510:2013.Het doel is om beslissers in kleine en middelgrote ondernemingen in Duitsland en Nederland te sensibiliseren en hen in staat te stellen deze methodologie zelfstandig en met betrekking tot hun eigen bedrijfsprocessen toe te passen. In de toekomst kunnen hierdoor bijvoorbeeld mediastoringen, een gebrek aan duidelijkheid van verantwoordelijkheden of dubbel of extra werk worden voorkomen. Uiteindelijk zullen bedrijven in staat zijn om niet alleen hun productieprocessen, maar ook stroomopwaartse en stroomafwaartse processen zoals werkvoorbereidingsprocessen, inkoopprocessen, productontwikkelingsprocessen of verkoopprocessen te controleren en ze zelfstandig steeds opnieuw aan te passen.Daarmee ondersteunt dit project het Duitse en Nederlandse KMU/MKB-bedrijven in hun concurrentiepositie in de internationale markt van morgen.De ervaringen en conclusies, verzameld in het netwerk GEP, vormen het startpunt voor deze projectaanpak. Er is aangetoond dat het productieproces terecht centraal staat in zakelijke beslissingen, maar de gerichte besturing van het totale proces, inclusief de stroomopwaartse en stroomafwaartse processen, wordt steeds belangrijker. Deze bevindingen, die kleine en middelgrote ondernemingen in het bijzonder zelf hebben gewonnen, leiden er nu toe om een nieuw projectvoorstel in te dienen.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen