Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Gewiekst aan de slag

Looptijd: van 1 augustus 2009 tot 31 juli 2010
Plattegrond van de locatie van het project

Het IJsselcollege is een scholengemeenschap voor vwo, havo, mavo, vmbo en praktijkonderwijs. Met behulp van subsidie van het ESF wil de school haar praktijkleerlingen beter begeleiden naar een passende baan. De school stemt de mogelijkheden van de leerlingen af op de eisen van de regionale arbeidsmarkt. In praktijklokalen leren de jongeren wat werken inhoudt. De leerlingen brengen hun vaardigheden in de praktijk tijdens stages. Daarnaast volgen de jongeren vakcursussen en ronden die af met een certificaat. De school geeft onderwijs in de richtingen economie, zorg & welzijn en techniek. Om de kans op de arbeidsmarkt voor de leerlingen te vergroten werkt het IJsselcollege samen met andere scholen, de gemeente, UWV WERKbedrijf, re-integratiebureaus en met het bedrijfsleven. Oud-leerlingen krijgen naschoolse begeleiding.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen