Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Gezamenlijk opleiden vanuit een Europ. Perspectief

Looptijd: van 30 april 2007 tot 29 april 2008
Plattegrond van de locatie van het project

Dit ESF-project voorziet in opleidingen en trainingen van medewerkers in de verpleeg- en verzorgingssector. Daarmee brengen zij hun vakbekwaamheid op het juiste niveau. De deelnemers vergroten hun kansen op de arbeidsmarkt. Doel van het project is: De kwaliteit van nieuwe medewerkers verhogen door naast de gewone opleidingstrajecten een alternatieve vorm van lerend werken aan te bieden. Begeleiding speelt daarbij een belangrijke rol. De mobiliteit en flexibiliteit van de medewerkers bevorderen door professionele scholing op de werkvloer. Zorgen voor een nieuwe en efficiënte functiestructuur en heldere carrièreplanningen. Een management neerzetten dat in staat is om leiding te geven aan een vernieuwende en veranderende zorgorganisatie. Het programma is bedoeld voor medewerkers van de drie samenwerkende organisaties Stichting Rijnheuvel, Zeisterwoude Beheerstichting en Interkerkelijke Stichting Zorgvoorzieningen de Brug.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen